Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-PM-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metrologii
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 4 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wrzalik
Prowadzący grup: Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień z metrologii.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z aparatury pomiarowej.

C3.Przekazane wiedzy na temat metod szacowania i wyznaczania niepewności pomiaru.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki.

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki.

Student potrafi budować proste układy elektryczne.

Student potrafi obsługiwać urządzenia elektryczne.

Student zna zasady bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Zajewski J.: Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Grzelka J.: Miernictwo i systemy pomiarowe, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.

Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Adamczak S., Makieła W.: Metrologia w budowie maszyn - zadania z rozwiązaniami, WNT, Warszawa 2004.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wrzalik
Prowadzący grup: Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień z metrologii.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z aparatury pomiarowej.

C3.Przekazane wiedzy na temat metod szacowania i wyznaczania niepewności pomiaru.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki.

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki.

Student potrafi budować proste układy elektryczne.

Student potrafi obsługiwać urządzenia elektryczne.

Student zna zasady bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Zatorski A., Sroka R.: Podstawy metrologii elektrycznej: przykłady i testy, Skrypty Uczelniane (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica), Wydawnictwa AGH, Kraków 2018.

Olczyk A.: Podstawowe zagadnienia metrologii: przykłady obliczeniowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018.

Sałaciński T., Misiak J. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii: praca zbiorowa, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Suchocki K.: Sensory i przetworniki pomiarowe: właściwości metrologiczne przetworników pomiarowych: pomiary parametrów ruchu harmonicznego, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wrzalik
Prowadzący grup: Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień z metrologii.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z aparatury pomiarowej.

C3.Przekazane wiedzy na temat metod szacowania i wyznaczania niepewności pomiaru.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki.

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki.

Student potrafi budować proste układy elektryczne.

Student potrafi obsługiwać urządzenia elektryczne.

Student zna zasady bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Zatorski A., Sroka R.: Podstawy metrologii elektrycznej: przykłady i testy, Skrypty Uczelniane (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica), Wydawnictwa AGH, Kraków 2018.

Olczyk A.: Podstawowe zagadnienia metrologii: przykłady obliczeniowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018.

Sałaciński T., Misiak J. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii: praca zbiorowa, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Suchocki K.: Sensory i przetworniki pomiarowe: właściwości metrologiczne przetworników pomiarowych: pomiary parametrów ruchu harmonicznego, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień z metrologii.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z aparatury pomiarowej.

C3.Przekazane wiedzy na temat metod szacowania i wyznaczania niepewności pomiaru.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki.

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki.

Student potrafi budować proste układy elektryczne.

Student potrafi obsługiwać urządzenia elektryczne.

Student zna zasady bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Zatorski A., Sroka R.: Podstawy metrologii elektrycznej: przykłady i testy, Skrypty Uczelniane (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica), Wydawnictwa AGH, Kraków 2018.

Olczyk A.: Podstawowe zagadnienia metrologii: przykłady obliczeniowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018.

Sałaciński T., Misiak J. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii: praca zbiorowa, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Suchocki K.: Sensory i przetworniki pomiarowe: właściwości metrologiczne przetworników pomiarowych: pomiary parametrów ruchu harmonicznego, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)