Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika szkoleń w zakresie BHP E WZ-BHP-Z2-PSwZ-03
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – Student posiada wiedzę i umiejętności z zakresu analizy potrzeb szkoleniowych.

EU 2 – Student posiada wiedzę dotyczącą ustalenia zakresu tematycznego szkolenia

i umiejętnego zaprezentowania materiału szkoleniowego.

EU 3 – Student posiada wiedzę i umiejętności na temat wzbudzania zainteresowania szkoleniem wśród uczestników procesu dydaktycznego – zapoznanie z treściami szkolenia, wykorzystanie. ćwiczeń pobudzających uwagę uczestników szkolenia, prezentowanie zagadnień, którym poświęcone jest szkolenie.

EU 4 – Student posiada wiedzę i umiejętności na temat skutecznego porozumiewania się z uczestnikami szkolenia.

EU 5 – Student posiada umiejętności oceny programu aktywnego szkolenia.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P2. Egzamin pisemny (test).

EU 1

2,0-Student nie potrafi określić jakie są role i zadania wykonywane przez potencjalnych uczestników

3,0-Student potrafi określić jakich kompetencji wymagają role i zadania wykonywane przez uczestników szkolenia

4,0-Student potrafi określić czy uczestnicy mają wiedzę związaną z tematem planowanego programu szkoleniowego

5,0-Potrafi ustalić poziom kompetencji uczestników szkolenia

EU2

2,0-Student potrafi przetransportować wyznaczone cele szkolenia na zadania szkoleniowe

3,0-Student zna zasady dobory treści, potrafi nadać im taki porządek, aby były logiczne i zrozumiałe

4,0-Student zna materiał nauczania, jego strukturę. potrafi dokonać operacyjnego definiowania celów nauczania, klarownie przekazać materiał oraz precyzyjnie i trafnie wykorzystać aktywizujące metody nauczania, środki audiowizualne

5,0-Student potrafi podejmować trafne decyzje i umiejętności realizowania treści nauczania we wszystkich stadiach procesu nauczania z wykorzystaniem metod aktywizujących i środków audiowizualnych

EU 3

2,0 Student przekona i zachęci uczestników do udziału w szkoleniu i do korzyści, jakie z niego wyniosą. Słuchacz dowiaduje się, czego oczekiwać.

3,0 Student potrafi zapoznać uczestników z tematem, a następnie przedstawić go szczegółowo, wykorzystać ćwiczenia pobudzające uwagę uczestników, przedstawić w zarysie zagadnienia, którym jest poświęcone szkolenie.

4,0 Student potrafi Zachęcić uczestników szkolenia do wyrażania swoich postaw dotyczących kształtowanych umiejętności, a także uczuć związanych z własnymi postępami, dobrać zadania, które uczestnicy mają zrealizować podczas pracy zawodowej.

5,0 Student potrafi zaplanować ćwiczenia zgodnie z zasadą przystępności nauczania, oswoić uczestników z sytuacją, dobrać właściwe ćwiczenia, zróżnicować metody szkoleniowe.

EU4

2,0-Student potrafi pozytywnie zaprezentować własny wizerunek, umie posługiwać się własnym głosem, za pomocą zachowań niewerbalnych, potrafi ujawnić swoje stany emocjonalne, potrafi dostosować otoczenie do swoich potrzeb komunikacyjnych

3,0-Student dostrzega różnice między umiejętnością słuchania a słyszenia, potrafi posługiwać się mową ciała dla podkreślenia treści przekazu, potrafi posługiwać się przestrzenią

4,0-Student rozpoznaje przeszkody utrudniające odbiór przekazu

umie wyciągać wnioski przy pomocy obserwacji, potrafi dostosować gesty i ruch do wielkości audytorium

5,0-Student potrafi udzielić osobie prezentującej materiał wsparcia emocjonalnego, potrafi rozpoznawać i porządkować najważniejsze elementy przemówienia: tezy, struktury, materiały ilustrujące, potrafi dokonać analizy słuchaczy, aby nadać kształt prowadzonemu szkoleniu, potrafi dopasować zachowania niewerbalne do prezentacji

EU5

2,0 Student zna właściwości i wybrane cechy pomiaru dydaktycznego.

3,0 Student zna rodzaje testów dydaktycznych i sposoby ich wykorzystania. 4,0 Student potrafi ustalić kolejność zadań w teście, sprawdzić osiągnięcia uczestników procesu dydaktycznego wg jasno określonych reguł.

5,0 Student potrafi skonstruować test osiągnięć edukacyjnych i dokonać sposobu rejestrowania wyników.

Zakres tematów:

W1 – Planowanie i rozpoczęcie szkolenia z zakresu BHP. 1h

W2 – Projektowanie ćwiczeń. Błędy w przygotowywaniu ćwiczeń Wskazówki przydatne w sytuacjach szkoleniowych. Ustalanie kolejności ćwiczeń. 1h

W3 Wykład jako atrakcyjna metoda pracy z uczestnikami szkoleń BHP. Środki dydaktyczne w działalności szkoleniowej z zakresu BHP. 1h

W4 – Wykorzystanie metod zastępujących wykład. 1h

W5 – Rola pytań w edukacji szkoleniowej z zakresu BHP. 1h

W6 – Struktura i organizacja wiedzy. 1h

W7 – Style uczenia się, etapy uczenia się, preferencje sensoryczne. 1h

W8 – Metody i zasady prowadzenia szkoleń w zakresie BHP. 1h

W9 – Kierowanie grupą szkoleniową z zakresu BHP. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. 1h

W10 – Jak skłonić uczestników szkolenia BHP do aktywności? Techniki wzbudzania zainteresowania szkoleniem BHP. 1h

W11 – Zakończenie i ocena szkolenia. Wskazówki dotyczące analizy treści szkolenia. 1h

W12 – Egzamin (z wykładów i ćwiczeń). 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Kwestionariusze ankiet

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 13:10 - 15:35, (sala nieznana)
Joanna Gajda 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)