Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu kryzysowym WZ-BHP-Z2-WIZK-03
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń w kontekście systemu zarządzania kryzysowego.

EU 2 - Student potrafi scharakteryzować technologie i standardy informatyczne

wykorzystywane w systemach zarządzania kryzysowego.

EU 3 - Student potrafi zaprojektować system informatyczny dedykowany wspomaganiu zarządzania kryzysowego.

EU 4 - Student potrafi budować system ekspertowy z wykorzystaniem pakietu Sphinx 4.0 dla wybranego zagadnienia problemowego

Zakres tematów:

W 1 – Istota i taksonomia zagrożeń. Charakterystyka zagrożeń naturalnych,

technicznych i wojennych-1h

W 2 – Geneza zarządzania kryzysowego. Charakterystyka etapów procesu

zarządzania kryzysowego -1h

W 3 - System zarządzania kryzysowego w Polsce. Poziomy zarządzania

kryzysowego-1h

W 4 - Regulacje prawne dotyczące zarządzania kryzysowego-1h

W 5 – Administracja rządowa, wojewódzka i lokalna w systemie zarządzania

kryzysowego-1h

W 6 – Monitorowanie zagrożeń w zarządzaniu kryzysowym-1h

W 7 – Technologie i standardy informatyczne wspomagające procesy

decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym-1h

W 8 - Systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym -1h

W 9 - Systemy Wspomagania Decyzji w zarządzaniu kryzysowym -1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Instrukcje laboratoryjne

4. Pakiet Sphinx

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 13:10 - 15:35, (sala nieznana)
Adam Sokołowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)