Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu kryzysowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z2-WIZK-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wsparcie informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 3 sem.BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie specyfiki systemu zarządzania kryzysowego ze

szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych wykorzystywanych w

zarządzaniu kryzysowym.

C2. Modelowanie systemów informatycznych zarządzania kryzysowego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagrożeń.

2. Student potrafi używać podstawowych programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych.

3. Student zna podstawy projektowania obiektowego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Grocki R.: Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Wyd. Difin, Warszawa 2012.

2. Rogozińska – Mitrut J.: Podstawy zarządzania kryzysowego. Wydawnictwo Aspra, Warszawa 2010.

3. Kisielnicki J.: Systemy informatyczne zarządzania. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Ficoń K.: Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe. Wydawnictwo Bel Studio sp. z o.o., Warszawa 2007.

2. Nowak E.: Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.

Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie specyfiki systemu zarządzania kryzysowego ze

szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych wykorzystywanych w

zarządzaniu kryzysowym.

C2. Modelowanie systemów informatycznych zarządzania kryzysowego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagrożeń.

2. Student potrafi używać podstawowych programów komputerowych typu edytor tekstu,

arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych.

3. Student zna podstawy projektowania obiektowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Literatura podstawowa:

1. Grocki R.: Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Wyd. Difin, Warszawa 2012.

2. Rogozińska – Mitrut J.: Podstawy zarządzania kryzysowego. Wydawnictwo Aspra,

Warszawa 2010.

3. Kisielnicki J.: Systemy informatyczne zarządzania. Wydawnictwo Placet, Warszawa

2013

Literatura uzupełniająca:

1. Ficoń K.: Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe. Wydawnictwo Bel

Studio sp. z o.o., Warszawa 2007

2. Nowak E.: Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.

Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie specyfiki systemu zarządzania kryzysowego ze

szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych wykorzystywanych w

zarządzaniu kryzysowym.

C2. Modelowanie systemów informatycznych zarządzania kryzysowego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagrożeń.

2. Student potrafi używać podstawowych programów komputerowych typu edytor tekstu,

arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych.

3. Student zna podstawy projektowania obiektowego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Wydaw. Difin, Warszawa 2012.

Rogozińska – Mitrut J., Podstawy zarządzania kryzysowego. Wydaw. Aspra, Warszawa 2010.

Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydaw. Placet, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Wydaw. Bel Studio sp. Z o.o., Warszawa 2007.

Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie specyfiki systemu zarządzania kryzysowego ze

szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych wykorzystywanych w

zarządzaniu kryzysowym.

C2. Modelowanie systemów informatycznych zarządzania kryzysowego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagrożeń.

2. Student potrafi używać podstawowych programów komputerowych typu edytor tekstu,

arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych.

3. Student zna podstawy projektowania obiektowego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Wydaw. Difin, Warszawa 2012.

Rogozińska – Mitrut J., Podstawy zarządzania kryzysowego. Wydaw. Aspra, Warszawa 2010.

Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydaw. Placet, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Wydaw. Bel Studio sp. Z o.o., Warszawa 2007.

Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie specyfiki systemu zarządzania kryzysowego ze

szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych wykorzystywanych w

zarządzaniu kryzysowym.

C2. Modelowanie systemów informatycznych zarządzania kryzysowego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagrożeń.

2. Student potrafi używać podstawowych programów komputerowych typu edytor tekstu,

arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych.

3. Student zna podstawy projektowania obiektowego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Wydaw. Difin, Warszawa 2012.

Rogozińska – Mitrut J., Podstawy zarządzania kryzysowego. Wydaw. Aspra, Warszawa 2010.

Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydaw. Placet, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Wydaw. Bel Studio sp. Z o.o., Warszawa 2007.

Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)