Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu kryzysowym WZ-BHP-Z2-WIZK-03
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2024/2025

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń w kontekście systemu zarządzania kryzysowego.

EU 2 - Student potrafi scharakteryzować technologie i standardy informatyczne

wykorzystywane w systemach zarządzania kryzysowego.

EU 3 - Student potrafi zaprojektować system informatyczny dedykowany wspomaganiu zarządzania kryzysowego.

EU 4 - Student potrafi budować system ekspertowy z wykorzystaniem pakietu Sphinx 4.0 dla wybranego zagadnienia problemowego

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania projektowe

F2. Ocena sprawozdań z wykonanych zadań

P1. Ocena projektu systemu informatycznego

EU1

2,0-Student nie potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń.

3,0-Student potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń. Nie potrafi scharakteryzować etapów procesu zarządzania kryzysowego.

4,0-Student potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń. Potrafi scharakteryzować etapy procesu zarządzania kryzysowego. Nie potrafi określić zadań administracji rządowej, wojewódzkiej oraz lokalnej w zakresie zarządzania kryzysowego.

5,0-Student potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń. Potrafi scharakteryzować etapy procesu zarządzania kryzysowego. Potrafi określić zadania administracji rządowej, wojewódzkiej oraz lokalnej w zakresie zarządzania kryzysowego.

EU2

2,0-Student nie potrafi scharakteryzować technologii i standardów informatycznych wykorzystywanych w systemach zarządzania kryzysowego.

3,0-Student potrafi scharakteryzować technologie informatyczne wykorzystywane w systemach zarządzania kryzysowego.

4,0-Student potrafi scharakteryzować technologie i standardy informatyczne wykorzystywane w systemach zarządzania kryzysowego. Nie potrafi omówić narzędzi wspomagających monitorowanie zagrożeń.

5,0-Student potrafi scharakteryzować technologie i standardy informatyczne wykorzystywane w systemach zarządzania kryzysowego. Potrafi omówić narzędzia wspomagające monitorowanie zagrożeń

EU3

2,0-Student nie potrafi zaprojektować systemu informatycznego przeznaczonego do wspomagania zarządzania kryzysowego.

3,0-Student potrafi zaprojektować prosty system informatyczny przeznaczony do wspomagania zarządzania kryzysowego.

4,0-Student potrafi zaprojektować system informatyczny przeznaczony do wspomagania zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych.

5,0- Student potrafi zaprojektować złożony system informatyczny przeznaczony do wspomagania zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektury oraz składowych systemu.

EU4

2,0-Student nie potrafi zbudować własnej aplikacji eksperckiej. Student nie potrafi zaprezentować podstawowych informacji dotyczących systemów ekspertowych.

3,0-Student potrafi zaprezentować funkcjonalność systemu CAKE i PC-Shell pod kątem budowy systemu eksperckiego. Potrafi omówić budowę systemów ekspertowych i wskazać obszary zastosowania.

4,0-Student potrafi zbudować własną aplikację ekspercką bez źródeł wiedzy dla wybranego zagadnienia problemowego. Potrafi omówić różnicę między aplikacją bez źródeł wiedzy i ze źródłami wiedzy.

5,0-Student potrafi zbudować zarówno aplikację bez źródeł wiedzy jak i ze źródłami dla wybranego zagadnienia problemowego. Potrafi analizować uzyskane wyniki i samodzielnie generować wnioski. Potrafi rozbudować dowolną aplikację ekspercką opracowaną za pomocą modułu CAKE pakietu Sphinx 4.0.

Zakres tematów:

L1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad obowiązujących podczas

zajęć, omówienie metod zaliczenia -1h

L 2 – Analiza procesów i czynności zarządzania kryzysowego -1h

L 3 – Modelowanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

kryzysowe -2h

L 4 – Specyfikacja wymagań funkcjonalnych -1h

L 5 – Projekt architektury i składowych systemu -1h

L 6 – Budowa aplikacji eksperckiej na bazie systemu CAKE i PC-Shell -2h

L 7 – Ocena projektów -1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Instrukcje laboratoryjne

4. Pakiet Sphinx

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)