Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu kryzysowym WZ-BHP-Z2-WIZK-03
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-BHP-Z2-15-KRK - KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 1,5-roczne studia niestacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-BHP-Z2-15-KRK
KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 1,5-roczne studia niestacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2017/2018Z - 2021/2022Z)
3
(2021/2022L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)