Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania inżynierskiego WZ-BHP-D1-PPI-06
Projekt (PROJ) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU1 – Student posiada orientację techniczną w budowie elementów środków technicznych.

EU2 – Student posiada wiedzę potrzebną do projektowania środków technicznych.

EU3 – Student posiada umiejętność posługiwania się katalogami elementów znormalizowanych i typoszeregów zespołów i podzespołów środków technicznych.

EU4 – Student potrafi wykonać rysunek złożeniowy środka technicznego.

EU5 – Student potrafi czytać rysunek złożeniowy.

EU6 – Student potrafi wykonać rysunki wykonawcze elementów składowych środka technicznego.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania projektowe

F2. Prezentacja wykonanych zadań

F3. Sprawdzian pisemny

P1. Zaliczenie projektów po dyskusji ich rozwiązań konstrukcyjnych

EU 1

2,0 Student nie posiada orientacji technicznej w budowie elementów środków technicznych

3,0 Student posiada orientację techniczną w budowie nieskomplikowanych elementów środków technicznych (np. żuraw przyścienny).

4,0 Student posiada orientację techniczną w budowie średnio skomplikowanych elementów środków technicznych (np podnośnik śrubowy).

5,0 Student posiada orientację techniczną w budowie zaawansowanych elementów środków technicznych (np. przekładnia walcowa zębata).

EU 2

2,0 Student nie posiada wiedzy potrzebnej do projektowania środków technicznych.

3,0 Student posiada wiedzę potrzebną do projektowania nieskomplikowanych środków technicznych.

4,0 Student posiada wiedzę potrzebną do projektowania średnio skomplikowanych środków technicznych.

5,0 Student posiada wiedzę potrzebną do projektowania zaawansowanych środków technicznych.

EU 3

2,0 Student nie posiada umiejętność posługiwania się katalogami elementów znormalizowanych i typoszeregów zespołów i podzespołów środków technicznych.

3,0 Student posiada umiejętność posługiwania się katalogami elementów znormalizowanych i typoszeregów zespołów i podzespołów nieskomplikowanych środków technicznych.

4,0 Student posiada umiejętność posługiwania się katalogami elementów znormalizowanych i typoszeregów zespołów i podzespołów średnio skomplikowanych środków technicznych.

5,0 Student posiada umiejętność posługiwania się katalogami elementów znormalizowanych i typoszeregów zespołów i podzespołów zaawansowanych środków technicznych. E

Efekt 4

2,0 Student nie potrafi wykonać rysunku złożeniowego środka technicznego.

3,0 Student potrafi wykonać rysunek złożeniowy nieskomplikowanego środka technicznego.

4,0 Student potrafi wykonać rysunek złożeniowy średnio skomplikowanego środka technicznego.

5,0 Student potrafi wykonać rysunek złożeniowy zaawansowanego środka technicznego.

EU 5

2,0 Student nie potrafi czytać rysunku złożeniowego środka technicznego.

3,0 Student potrafi czytać rysunek złożeniowy nieskomplikowanego środka technicznego.

4,0 Student potrafi czytać rysunek złożeniowy średnio skomplikowanego środka technicznego.

5,0 Student potrafi czytać rysunek złożeniowy zaawansowanego środka technicznego.

EU 6

2,0 Student nie potrafi wykonać rysunku wykonawczego elementów składowych środka technicznego.

3,0 Student potrafi wykonać rysunki wykonawcze nieskomplikowanych elementów składowych środka technicznego.

4,0 Student potrafi wykonać rysunki wykonawcze średnio skomplikowanych elementów składowych środka technicznego.

5,0 Student potrafi wykonać rysunki wykonawcze skomplikowanych elementów składowych środka technicznego.

Zakres tematów:

L 1, L 2, L 3, L4 - Projekt wału stopniowanego: zamówienia materiałowe, założenia do projektu: dobór materiału, proces technologiczny, koncepcja rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego, obliczenia szczegółowe głównych części oraz ich szkice, rysunek złożeniowy, rysunki wykonawcze.

8h

L 5, L 6, L 7, L 8- Projekt wału maszynowego dwupodporowego: dane konstrukcyjne, zamówienie materiałowe, dobór materiału, koncepcja rozwiązania konstrukcyjnego wału, obliczenie wymiarów wału, rysunek poszczególnych etapów 8h

L 9, L 10, L 11, L 12 – Projekt żurawia przyściennego: zamówienie materiałowe, dobór materiału, dane konstrukcyjne, założenia do projektu, koncepcja rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego, obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe reduktora, rysunek złożeniowy. 8h

L 13, L 14,- Projekt hamulca dwuklockowego: dane konstrukcyjne, założenia do projektu, zamówienie materiałowe, dobór materiałów, koncepcja rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego hamulca dwuklockowego, rysunek złożeniowy hamulca dwuklockowego. 4h

L 15- Zaliczenie przedłożonych projektów. 2h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Katalogi znormalizowanych elementów.

4. Katalogi typoszeregów zespołów i podzespołów maszynowych.

5. Elementy konstrukcyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 14:00, sala 412
Piotr Szota 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - Budynek B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)