Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania inżynierskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-PPI-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania inżynierskiego
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 6 sem BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie budowy elementów konstrukcji maszynowych.

C2. Poznanie zasad projektowania środków technicznych.

C3. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków złożeniowych środków technicznych.

C4. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków wykonawczych elementów środków technicznych.

C5. Utrwalenie umiejętności czytania rysunków złożeniowych i wykonawczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien mieć wiedzę w zakresie mechaniki technicznej.

2. Student powinien mieć wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów.

3. Student powinien mieć umiejętności w zakresie grafiki inżynierskiej.

4. Student powinien mieć wiedzę w zakresie materiałoznawstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Dietrich M., Kocańda W., Korewa W.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II, III, WNT, Warszawa 1971.

2. Mazanek E. (red.). Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1997.

3. Skoć A., Spałek J., Markusik S.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2002

Uzupełniająca:

1. Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1980.

2. Szala J.: Podstawowe problemy współczesnej techniki i technologii. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej. Bydgoszcz 1998.

3. Rutkowski A.: Części maszyn. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1986.

4. Praca zbiorowa. Mały Poradnik Mechanika. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1998.

5. Okraszewski K.: Ćwiczenia konstrukcyjne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie budowy elementów konstrukcji maszynowych.

C2. Poznanie zasad projektowania środków technicznych.

C3. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków złożeniowych środków technicznych.

C4. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków wykonawczych elementów środków technicznych.

C5. Utrwalenie umiejętności czytania rysunków złożeniowych i wykonawczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien mieć wiedzę w zakresie mechaniki technicznej.

2. Student powinien mieć wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów.

3. Student powinien mieć umiejętności w zakresie grafiki inżynierskiej.

4. Student powinien mieć wiedzę w zakresie materiałoznawstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Dietrich M., Kocańda W., Korewa W.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II, III, WNT, Warszawa 1971.

2. Mazanek E. (red.). Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1997.

3. Skoć A., Spałek J., Markusik S.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2002

Uzupełniająca:

1. Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1980.

2. Szala J.: Podstawowe problemy współczesnej techniki i technologii. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej. Bydgoszcz 1998.

3. Rutkowski A.: Części maszyn. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1986.

4. Praca zbiorowa. Mały Poradnik Mechanika. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1998.

5. Okraszewski K.: Ćwiczenia konstrukcyjne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie budowy elementów konstrukcji maszynowych.

C2. Poznanie zasad projektowania środków technicznych.

C3. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków złożeniowych środków technicznych.

C4. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków wykonawczych elementów środków technicznych.

C5. Utrwalenie umiejętności czytania rysunków złożeniowych i wykonawczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien mieć wiedzę w zakresie mechaniki technicznej.

2. Student powinien mieć wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów.

3. Student powinien mieć umiejętności w zakresie grafiki inżynierskiej.

4. Student powinien mieć wiedzę w zakresie materiałoznawstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Dietrich M., Kocańda W., Korewa W.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II, III, WNT, Warszawa 1971.

2. Mazanek E. (red.). Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1997.

3. Skoć A., Spałek J., Markusik S.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2002

Uzupełniająca:

1. Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1980.

2. Szala J.: Podstawowe problemy współczesnej techniki i technologii. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej. Bydgoszcz 1998.

3. Rutkowski A.: Części maszyn. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1986.

4. Praca zbiorowa. Mały Poradnik Mechanika. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1998.

5. Okraszewski K.: Ćwiczenia konstrukcyjne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Piotr Szota, Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie budowy elementów konstrukcji maszynowych.

C2. Poznanie zasad projektowania środków technicznych.

C3. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków złożeniowych środków technicznych.

C4. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków wykonawczych elementów środków technicznych.

C5. Utrwalenie umiejętności czytania rysunków złożeniowych i wykonawczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien mieć wiedzę w zakresie mechaniki technicznej.

2. Student powinien mieć wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów.

3. Student powinien mieć umiejętności w zakresie grafiki inżynierskiej.

4. Student powinien mieć wiedzę w zakresie materiałoznawstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Dietrich M., Kocańda W., Korewa W.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II, III, WNT, Warszawa 1971.

2. Mazanek E. (red.). Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1997.

3. Skoć A., Spałek J., Markusik S.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2002

Uzupełniająca:

1. Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1980.

2. Szala J.: Podstawowe problemy współczesnej techniki i technologii. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej. Bydgoszcz 1998.

3. Rutkowski A.: Części maszyn. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1986.

4. Praca zbiorowa. Mały Poradnik Mechanika. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1998.

5. Okraszewski K.: Ćwiczenia konstrukcyjne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1997

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Piotr Szota, Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie budowy elementów konstrukcji maszynowych.

C2. Poznanie zasad projektowania środków technicznych.

C3. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków złożeniowych środków technicznych.

C4. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków wykonawczych elementów środków technicznych.

C5. Utrwalenie umiejętności czytania rysunków złożeniowych i wykonawczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien mieć wiedzę w zakresie mechaniki technicznej.

2. Student powinien mieć wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów.

3. Student powinien mieć umiejętności w zakresie grafiki inżynierskiej.

4. Student powinien mieć wiedzę w zakresie materiałoznawstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Dietrich M., Kocańda W., Korewa W.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II, III, WNT, Warszawa 1971.

2. Mazanek E. (red.). Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1997.

3. Skoć A., Spałek J., Markusik S.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2002

Uzupełniająca:

1. Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1980.

2. Szala J.: Podstawowe problemy współczesnej techniki i technologii. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej. Bydgoszcz 1998.

3. Rutkowski A.: Części maszyn. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1986.

4. Praca zbiorowa. Mały Poradnik Mechanika. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1998.

5. Okraszewski K.: Ćwiczenia konstrukcyjne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1997

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ptak, Artur Wrzalik
Prowadzący grup: Tomasz Lis, Aleksandra Ptak, Adam Sokołowski, Piotr Szota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie budowy elementów konstrukcji maszynowych.

C2. Poznanie zasad projektowania środków technicznych.

C3. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków złożeniowych środków technicznych.

C4. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków wykonawczych elementów środków technicznych.

C5. Utrwalenie umiejętności czytania rysunków złożeniowych i wykonawczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien mieć wiedzę w zakresie mechaniki technicznej.

2. Student powinien mieć wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów.

3. Student powinien mieć umiejętności w zakresie grafiki inżynierskiej.

4. Student powinien mieć wiedzę w zakresie materiałoznawstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Dietrich M., Kocańda W., Korewa W.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II, III, WNT, Warszawa 1971.

2. Mazanek E. (red.). Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1997.

3. Skoć A., Spałek J., Markusik S.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2002

Uzupełniająca:

1. Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1980.

2. Szala J.: Podstawowe problemy współczesnej techniki i technologii. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej. Bydgoszcz 1998.

3. Rutkowski A.: Części maszyn. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1986.

4. Praca zbiorowa. Mały Poradnik Mechanika. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1998.

5. Okraszewski K.: Ćwiczenia konstrukcyjne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1997

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie budowy elementów konstrukcji maszynowych.

C2. Poznanie zasad projektowania środków technicznych.

C3. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków złożeniowych środków technicznych.

C4. Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków wykonawczych elementów środków technicznych.

C5. Utrwalenie umiejętności czytania rysunków złożeniowych i wykonawczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien mieć wiedzę w zakresie mechaniki technicznej.

2. Student powinien mieć wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów.

3. Student powinien mieć umiejętności w zakresie grafiki inżynierskiej.

4. Student powinien mieć wiedzę w zakresie materiałoznawstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Dietrich M., Kocańda W., Korewa W.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II, III, WNT, Warszawa 1971.

2. Mazanek E. (red.). Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1997.

3. Skoć A., Spałek J., Markusik S.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. T.: I, II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2002

Uzupełniająca:

1. Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1980.

2. Szala J.: Podstawowe problemy współczesnej techniki i technologii. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej. Bydgoszcz 1998.

3. Rutkowski A.: Części maszyn. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1986.

4. Praca zbiorowa. Mały Poradnik Mechanika. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1998.

5. Okraszewski K.: Ćwiczenia konstrukcyjne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1997

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)