Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budżetowanie w przedsiębiorstwie WZ-FRB-D1-BP-RP-06
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

EU1. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu budżetowania. Zna tradycyjne i nowoczesne koncepcje budżetowania.

EU2. Umie określić miejsce budżetowania w procesie zarządzania jednostką gospodarczą.

EU3. Wykazuje się znajomością metod tworzenia budżetów oraz zasad kontroli budżetowej.

EU4. Wykazuje się umiejętnością sporządzania budżetu wiodącego jednostek gospodarczych i przeprowadzania analizy odchyleń od wielkości budżetowych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność i rozwiazywanie zadań na zajęciach

F2. Dyskusja

F3. Ocena z zadań wykonanych w e-learningu

P1. Kolokwium zaliczeniowe

P2 Projekty zaliczeniowe

EU1

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu budżetowania.

Nie zna tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji budżetowania.

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budżetowania.

Ma problemy jednak z identyfikacją tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji budżetowania.

4,0 - Student posiada wiedzę z zakresu budżetowania. Umie prawidłowo zdefiniować tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji budżetowania.

5,0 - Student posiada wiedzę z budżetowania. Umie prawidłowo zdefiniować tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji budżetowania. Dostrzega rolę budżetowania jako istotnego elementu systemu informacyjnego przedsiębiorstwa wspomagającego proces zarządzania

EU2

2,0 - Student nie wykazuje się umiejętnością - określenia miejsca budżetowania w procesie zarządzania jednostką gospodarczą

3,0 - Student wykazuje się umiejętnością określenia miejsca budżetowania w procesie zarządzania jednostką gospodarczą w stopniu podstawowym

4,0 - Student posiada umiejętność ustalania określenia miejsca budżetowania w procesie zarządzania jednostką gospodarczą.

5,0 - Student w stopniu bardzo dobrym posiada umiejętność ustalania i określenia miejsca budżetowania w procesie zarządzania jednostką gospodarczą.

EU3

2,0 - Student nie wykazuje się znajomością metod tworzenia budżetów oraz zasad kontroli budżetowej.

3,0 - Student wykazuje się znajomością metod tworzenia budżetów w stopniu podstawowym jednakże nie zna zasad kontroli budżetowej

4,0 - Student wykazuje się znajomością metod tworzenia budżetów oraz zasad kontroli budżetowej w stopniu dobrym

5,0 - Student wykazuje się znajomością metod tworzenia budżetów oraz zasad kontroli budżetowej. w stopniu bardzo dobrym

Posiada umiejętność praktycznego i biegłego wykorzystania zdobytej wiedzy.

EU4

2,0 - Student nie wykazuje się umiejętnością sporządzania budżetu wiodącego jednostek gospodarczych i przeprowadzania analizy odchyleń od wielkości budżetowych Nie posiada umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

3,0 - Student wykazuje się umiejętnością sporządzania budżetu wiodącego jednostek gospodarczych i przeprowadzania analizy odchyleń od wielkości budżetowych Nie posiada jednak umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

4,0 - Student wykazuje się umiejętnością sporządzania budżetu wiodącego jednostek gospodarczych i przeprowadzania analizy odchyleń od wielkości budżetowych Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

5,0 - Student wykazuje się umiejętnością sporządzania budżetu wiodącego jednostek gospodarczych i przeprowadzania analizy odchyleń od wielkości budżetowych Posiada umiejętność praktycznego i biegłego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Zakres tematów:

L1-L2- Miejsce budżetowania w procesie zarządzania. Budżetowanie jako element planowania – ćwiczenia praktyczne i case study

L3-L4- Etapy budżetowania - ćwiczenia praktyczne i case study

L5-L8- Rodzaje budżetów. Metody tworzenia budżetu: budżetowanie konwencjonalne i kroczące, budżetowanie od zera i przyrostowe, budżetowanie odgórne i partycypacyjne, budżetowanie kosztów działań - ćwiczenia praktyczne i case study

L9-L16- Tworzenie budżetu dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego - projekt z wykorzystaniem programu EXEL

L17-L20- Tworzenie budżetu dla wybranego przedsiębiorstwa usługowego - projekt z wykorzystaniem programu EXEL

L21-L24- Kontrola budżetowa w przedsiębiorstwie. Budżet rzeczywisty, planowany i przeliczony dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego – projekt z wykorzystaniem programu EXEL

L25 –L26 Kalkulacja różnego rodzaju odchyleń od wielkości budżetowanych. Analiza przyczynowa odchyleń – ćwiczenia praktyczne

L27-L28- Beyond Budgeting

L29-L30- Sprawdzenie wiadomości

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica dla rozwiązania zadań

4. Krótkie zestawy zadań przekazane studentom do rozwiązania

5. Materiały z wybranych przedsiębiorstw

6. Platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:15 - 12:00, sala 312
Renata Biadacz 20/ szczegóły
2 każda środa, 12:15 - 14:00, sala 312
Renata Biadacz 20/ szczegóły
3 każda środa, 8:15 - 10:00, sala 312
Renata Biadacz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)