Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FRB-D1-BP-RP-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budżetowanie w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem. Finanse i rachunkowość w biznesie - Rachunkowość i podatki
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Biadacz
Prowadzący grup: Renata Biadacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu planowania i budżetowania.

C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi systemami budżetowania w przedsiębiorstwach.

C3. Ukazanie procesu budżetowania jako elementu systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.

C4. Prezentacja procesu budżetowania jako narzędzia wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wykazuje się znajomością regulacji prawnych rachunkowości.

2. Posiada wiedzę z zakresu finansów, planowania finansowego.

3. Potrafi identyfikować informacje płynące z systemu informacyjnego rachunkowości.

4. Posiada wiedzę na temat kosztów i przychodów różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Zna elementy kształtujące wynik finansowy, warianty jego ustalania oraz zasady podziału

5. Wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Biadacz R., Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości. Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017

2. Kotapski R., Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano – montażowym, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2014

3. Świderska G.K. (red. nauk.) Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017

4. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Literatura uzupełniająca:

1. Sobańska I. (red. nauk.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

2. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2010

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Biadacz
Prowadzący grup: Renata Biadacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu planowania i budżetowania.

C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi systemami budżetowania w przedsiębiorstwach.

C3. Ukazanie procesu budżetowania jako elementu systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.

C4. Prezentacja procesu budżetowania jako narzędzia wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wykazuje się znajomością regulacji prawnych rachunkowości.

2. Posiada wiedzę z zakresu finansów, planowania finansowego.

3. Potrafi identyfikować informacje płynące z systemu informacyjnego rachunkowości.

4. Posiada wiedzę na temat kosztów i przychodów różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Zna elementy kształtujące wynik finansowy, warianty jego ustalania oraz zasady podziału

5. Wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Biadacz R., Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości. Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017

2. Kotapski R., Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano – montażowym, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2014

3. Świderska G.K. (red. nauk.) Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017

4. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Literatura uzupełniająca:

1. Sobańska I. (red. nauk.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

2. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2010

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Biadacz
Prowadzący grup: Renata Biadacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu planowania i budżetowania.

C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi systemami budżetowania w przedsiębiorstwach.

C3. Ukazanie procesu budżetowania jako elementu systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.

C4. Prezentacja procesu budżetowania jako narzędzia wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wykazuje się znajomością regulacji prawnych rachunkowości.

2. Posiada wiedzę z zakresu finansów, planowania finansowego.

3. Potrafi identyfikować informacje płynące z systemu informacyjnego rachunkowości.

4. Posiada wiedzę na temat kosztów i przychodów różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Zna elementy kształtujące wynik finansowy, warianty jego ustalania oraz zasady podziału

5. Wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Biadacz R., Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości. Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017

2. Kotapski R., Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano – montażowym, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2014

3. Świderska G.K. (red. nauk.) Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017

4. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Literatura uzupełniająca:

1. Sobańska I. (red. nauk.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

2. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2010

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)