Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczna odpowiedzialność biznesu WZ-Z-D1-SOB-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2009

2. Olejniczak-Szuster K., Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny – motywy i strategie działania w dobie pandemii COVID-19, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021

3. Olejniczak K., Społeczna odpowiedzialność a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012

4. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C. H. Beck, Warszawa 2014

5. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowa zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o, Kraków 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Buglewicz K., Społeczna odpowiedzialność biznesu: nowa wartość konkurencyjna, PWE, Warszawa 2017

2. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Diffin, Warszawa 2011

3. Social Responsibility of Organizations: CSR 1.0, CSR 2.0 and what's next? Ed. Magdalena Rojek-Nowosielska, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 20

4. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Przedsiębiorczość akademicka, IT, CSR. T.3, red. nauk. Skowron-Grabowska B., Brendzel-Skowera K., WWZP, Częstochowa 2015

5. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Koncepcje i metody zarządzania. T.2, red. nauk. Łukasik K., Puto A., WWZP, Częstochowa 2017

6. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój. Strategie zarządzania. T.2, red. nauk Olejniczak-Szuster K., Królik R., WWZP, Częstochowa 2018

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU1. Student zna i rozumie pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, jej genezę oraz miejsce w strategii przedsiębiorstw

EU2. Student potrafi analizować i oceniać obszary odpowiedzialności w wybranych aspektach zarządzania

EU3. Student zna zasady, modele i strategie społecznej odpowiedzialności biznesu

EU4. Student identyfikuje interesariuszy przedsiębiorstwa w odniesieniu do założeń społecznej odpowiedzialności biznesu

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe z wykładu

EU 1

2,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia, w stopniu mniejszym niż 60% punktów

3,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając przynajmniej 60% punktów

4,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając przynajmniej 80% punktów

5,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając co najmniej 98% punktów

EU 2

2,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia, w stopniu mniejszym niż 60% punktów,

3,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając przynajmniej 60% punktów

4,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając przynajmniej 80% punktów

5,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając co najmniej 98% punktów

EU 3

2,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia, w stopniu mniejszym niż 60% punktów

3,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając przynajmniej 60% punktów

4,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając przynajmniej 80% punktów

5,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając co najmniej 98% punktów

EU 4

2,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia, w stopniu mniejszym niż 60% punktów

3,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając przynajmniej 60% punktów

4,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając przynajmniej 80% punktów

5,0-Student posiada wiedzę i umiejętności określone w tym efekcie kształcenia osiągając co najmniej 98% punktów

Zakres tematów:

W1. Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i istoty społecznej

odpowiedzialności biznesu 1

W2. Powstanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu 1

W3. Pojęcie i teorie społecznej odpowiedzialności biznesu 1

W4. Początki społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce 1

W5. Dyskusja wokół społecznej odpowiedzialności biznesu 1

W6. Aspekty i obszary działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu 1

W7. Proces wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu do struktur zarządzania 1

W8. Modelowe ujęcie społecznej odpowiedzialności biznesu 1

W9. Strategie i motywy społecznej odpowiedzialności biznesu 1

W10. Założenia koncepcji interesariuszy przedsiębiorstwa w modelu społecznej odpowiedzialności biznesu 1

W11. Raportowanie, komunikowanie i ocena społecznej odpowiedzialności 1

W12. Systemy normalizacji i standardy związane ze społeczną odpowiedzialnością 1

W13. Zasady i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu 1

W14. Miejsce społecznej odpowiedzialności w działaniach przedsiębiorstw 1

W15. Zaliczenie wykładu na ocenę w formie testu 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Sprzęt audiowizualny

2. Tablica, kreda, markery

3. Platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:15 - 13:00, sala WZ-2
Katarzyna Olejniczak-Szuster 66/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Aula
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)