Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja czasu wolnego i wypoczynku WZ-ZTS-D1-OCWW-05
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 – Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz zarządzania nimi, a także zna podstawowe pojęcia dotyczące istoty, form, zasad i problemów funkcjonowania współczesnych organizacji turystycznych i sportowych.

EU 2 – Student ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych

w obszarze turystyki i sportu w globalnej gospodarce, zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

EU 3 – Student ma wiedzę w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji.

EU 4 – Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego

i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń oraz kształtowania więzi społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ćwiczenia w grupach – aktywność na zajęciach

F2. Projekty przygotowywane w kilkuosobowych zespołach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

P2. Ocena z projektu

EU1

2,0 - Nie ma podstawowej wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych).

3,0 - Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych).

4,0 - Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych.

5,0 - Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz potrafi analizować wzajemne związki między strukturami i instytucjami społecznymi.

EU2

2,0 - Nie ma podstawowej wiedzy na temat zasad funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych w obszarze turystyki i sportu w globalnej gospodarce, zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

3,0 - Ma podstawową wiedzę na temat zasad funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych w obszarze turystyki i sportu w globalnej gospodarce, zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

4,0 - Ma rozszerzoną wiedzę na temat zasad funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych w obszarze turystyki i sportu w globalnej gospodarce, zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

5,0 - Ma rozszerzoną wiedzę na temat zasad funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych w obszarze turystyki i sportu w globalnej gospodarce, zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji. Potrafi podać przykłady funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych w obszarze turystyki i sportu w globalnej gospodarce.

EU3

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji w czasie wolnym.

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji w czasie wolnym.

4,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji w czasie wolnym.

5,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji. Potrafi diagnozować problemy społeczne w ramach wypoczynku i rekreacji w czasie wolnym.

Zakres tematów:

C1- Wyjaśnienie podstawowych pojęć i wprowadzenie w rozwój badań nad problematyką wolnego czasu. 2h

C2- Wypoczynek i jego znaczenie w utrzymaniu kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej człowieka. 2h

C3- Tradycyjne i nowoczesne formy wypoczynku. 2h

C4- Formy organizacji czasu wolnego dawniej i współcześnie. 2h

C5- Modele i formy spędzania czasu wolnego. 2h

C6- Podmioty odpowiedzialne za organizację czasu wolnego. 2h

C7- Etapy planowania i organizacji czasu wolnego. 2h

C8- Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. 2h

C9- Organizacja czasu wolnego w rodzinie. 2h

C10- Aktywność fizyczna jako forma spędzania czasu wolnego. 2h

C11- Hobby a czas wolny. 2h

C12- Organizacja czasu wolnego a zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. 2h

C13- Nowe formy organizacji czasu wolnego w społeczeństwie konsumpcyjnym. 2h

C14- Instytucje i organizacje sportowe i turystyczne w zglobalizowanym świecie. 2h

C15- Sprawdzenie wiedzy. 2h

Razem 30h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 14:15 - 16:00, sala 405
Joanna Gajda 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)