Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja czasu wolnego i wypoczynku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZTS-D1-OCWW-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja czasu wolnego i wypoczynku
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ przedmioty obowiązkowe s.5 Turystyka sportowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształtowanie umiejętności analitycznego i krytycznego spojrzenia na zjawisko czasu wolnego.

C2. Zaznajomienie studenta z problematyką organizacji czasu wolnego.

C3. Przygotowanie studenta do umiejętnego i wartościowego planowania i spędzania czasu wolnego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe teorie rekreacji.

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśnienia procesów w turystyce i rekreacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Stuła (red.) Wybrane zagadnienia turystyki i rekreacji w badaniach naukowych, Studia i Monografie, Opole, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2015.

2. J. Mokras-Grabowska, Czas wolny w dobie postmodernizmu, [w:] Folia Touristica, nr 34, 2015; http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/13884.

3. M. Kwilecka (red.) Bezpośrednie funkcje rekreacji, Wyd. AlmaMer, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Kędzior, M. Wawrzak Chodaczek (red.) Czas wolny w różnych jego aspektach, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

2. R. Winiarski (red.) Rekreacja i czas wolny, Wyd. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2011.

3. F. Bylok, „Mcturysta” we współczesnym świecie, Marketing i Rynek, R. 22, nr 11, 2015.

4. A. Karczewska, A Woman and a Man at Work and at Home - the Views of Younger Generation, [w:] New Trends in Management in the 21st Century. Cross Atlantic Perspective, Czestochowa, Proceedings. June 12-13, 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształtowanie umiejętności analitycznego i krytycznego spojrzenia na zjawisko czasu wolnego.

C2. Zaznajomienie studenta z problematyką organizacji czasu wolnego.

C3. Przygotowanie studenta do umiejętnego i wartościowego planowania i spędzania czasu wolnego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe teorie rekreacji.

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśnienia procesów w turystyce i rekreacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Stuła (red.) Wybrane zagadnienia turystyki i rekreacji w badaniach naukowych, Studia i Monografie, Opole, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2015.

2. J. Mokras-Grabowska, Czas wolny w dobie postmodernizmu, [w:] Folia Touristica, nr 34, 2015; http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/13884.

3. M. Kwilecka (red.) Bezpośrednie funkcje rekreacji, Wyd. AlmaMer, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Kędzior, M. Wawrzak Chodaczek (red.) Czas wolny w różnych jego aspektach, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

2. R. Winiarski (red.) Rekreacja i czas wolny, Wyd. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2011.

3. F. Bylok, „Mcturysta” we współczesnym świecie, Marketing i Rynek, R. 22, nr 11, 2015.

4. A. Karczewska, A Woman and a Man at Work and at Home - the Views of Younger Generation, [w:] New Trends in Management in the 21st Century. Cross Atlantic Perspective, Czestochowa, Proceedings. June 12-13, 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształtowanie umiejętności analitycznego i krytycznego spojrzenia na zjawisko czasu wolnego.

C2. Zaznajomienie studenta z problematyką organizacji czasu wolnego.

C3. Przygotowanie studenta do umiejętnego i wartościowego planowania i spędzania czasu wolnego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe teorie rekreacji.

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśnienia procesów w turystyce i rekreacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Stuła (red.) Wybrane zagadnienia turystyki i rekreacji w badaniach naukowych, Studia i Monografie, Opole, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2015.

2. J. Mokras-Grabowska, Czas wolny w dobie postmodernizmu, [w:] Folia Touristica, nr 34, 2015; http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/13884.

3. M. Kwilecka (red.) Bezpośrednie funkcje rekreacji, Wyd. AlmaMer, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Kędzior, M. Wawrzak Chodaczek (red.) Czas wolny w różnych jego aspektach, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

2. R. Winiarski (red.) Rekreacja i czas wolny, Wyd. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2011.

3. F. Bylok, „Mcturysta” we współczesnym świecie, Marketing i Rynek, R. 22, nr 11, 2015.

4. A. Karczewska, A Woman and a Man at Work and at Home - the Views of Younger Generation, [w:] New Trends in Management in the 21st Century. Cross Atlantic Perspective, Czestochowa, Proceedings. June 12-13, 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)