Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia WZ-LOG-D1-Mak-02
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU1 - Student zna sposoby pomiaru gospodarki oraz determinanty dochodu narodowego.

Potrafi opisać podstawowe agregaty i zjawiska gospodarcze.

EU2 - Posiada wiedzę na temat istoty, przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania inflacji

i bezrobociu. Zna metody pomiaru inflacji i bezrobocia.

EU3 - Student posiada wiedzę z zakresu polityki fiskalnej i polityki monetarnej.

Potrafi określić rolę państwa oraz banku centralnego w gospodarce.

EU4 - Student zna problematykę gospodarki otwartej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1.Aktywność na ćwiczeniach i/lub ocena pracy w grupach i/lub ocena pracy na platformie

e-learningowej.

P1.Kolokwium zaliczeniowe pisemne z możliwością ustnego uzupełnienia odpowiedzi/ ocena wynikająca z pracy w ramach e-learningu i na zajęciach stacjonarnych.

EU 1

2.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

3.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

4.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

5.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

EU 2

2.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

3.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

4.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

5.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

EU 3

2.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

3.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

4.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

5.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

EU 4

2.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

3.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

4.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

5.0 Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

Zakres tematów:

Forma zajęć – ĆWICZENIA

C1 – Wprowadzające do przedmiotu – informacje organizacyjne. 2

C2 – Ekonomia w wymiarze makro - wprowadzenie do zagadnień. 2

C3 – Mierzenie produktu i dochodu narodowego. Problemy pomiaru gospodarki. 4

C4 – Zależności agregatowe w ekonomii klasycznej i keynesowskiej. Makroekonomiczny wymiar równowagi ogólnej. 4

C5 – Podstawowe problemy polityki fiskalnej - rola państwa w gospodarce. 2

C6 – Polityka pieniężna i rynek pieniężny. 4

C7 – Inflacja, jako problem makroekonomiczny. 2

C8 – Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. 2

C9 – Makroekonomia gospodarki otwartej. 2

C10 – Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wahania koniunkturalne w gospodarce. 2

C11 – Sprawdzian wiadomości. 2

C12 – Podsumowanie zajęć w ramach prowadzonego przedmiotu. Sprawdzian poprawkowy. 2

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Sprzęt audiowizualny

Podręczniki i skrypty

Tablica kreda, mazaki

Materiały źródłowe

Platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:15 - 16:00, Wydział Zarządzania - Pawilon B, sala 302
Mateusz Bajor 29/ szczegóły
2 każda środa, 14:15 - 16:00, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - Budynek A, sala AM2
Mateusz Bajor 26/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 12:15 - 14:00, Wydział Zarządzania - Pawilon B, sala 302
Mateusz Bajor 27/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)