Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse WZ-LOGI-Z1-Fin-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. S. Owsiak: Finanse. PWE, Warszawa 2015

2. Z. Dobosiewicz: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2005.

3. J. Ostaszewski (red.) Finanse. Difin, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1. J. Dyduch: Finanse testy i zadania z rozwiązaniami. Wyd. AGH Kraków 2015.

2. J. Szczepański, L. Szyszko (red.): Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.

3. D. Wielgórka, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Dariusz Wielgórka, Mariusz Chudzicki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki finansów, w tym istotę systemu finansowego.

EU 2 - Student charakteryzuje podstawowe zagadnienia dotyczące pieniądza, w tym istotę, przyczyny i skutki inflacji.

EU 3 - Student opisuje strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego.

EU 4 - Student kalkuluje wartość pieniądza w czasie.

Zakres tematów:

W1 Przedstawienie treści programowych przewidzianych do realizacji, literatury do przedmiotu i formy zaliczenia wykładu. Przedmiot i zakres nauki finansów: pojęcie, funkcje i systematyka finansów. Przedmiot, cele i rodzaje polityki finansowej-3h

W 2 Zjawiska i kategorie finansowe-3h

W 3 Pieniądz i jego funkcje. Istota procesów inflacyjnych, przyczyny, skutki, przeciwdziałanie inflacji, istota deflacji-3h

W 4 System finansowy – pojęcie, funkcje, elementy i zależności pomiędzy nimi. System podatkowy, budżet państwa-3h

W 5 System bankowy w Polsce – zadania banku centralnego i banków komercyjnych. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny-3h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki z zakresu finansów

2. Projektor, prezentacje Power Point

3. Tablica, kreda, markery

4. Rzutnik, foliogramy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Izabela Krawczyk-Sokołowska 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)