Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich WZ-ZJP-Z1-KWPI-05
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/2025

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji, PWN 2007

2. Kaliszewski I., Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT 2008

3. Kisielnicki J., Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet 2008

4. Szapiro T., red. Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE 2000

5. Partyka M.A., Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych, WNT 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Oleński J., Ekonomika Informacji, PWE 2003

2. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EU1. Student potrafi klasyfikować systemy wspomagania decyzji.

EU2. Student potrafi tworzyć algorytmy przetwarzania wiedzy w SWD.

EU3. Student zna podstawy sieci neuronowych i logiki rozmytej dla celów przetwarzania danych.

EU4. student zna zasady wymiarowania, potrafi je przygotować dla projektu inżynierskiego.

Zakres tematów:

W1. Rozwój komputerowych narzędzi wspomagania decyzji:

-Systemy Wspomagania Decyzji a Systemy Informacyjne Zarządzania.

-Systemy interaktywne wspomagania decyzji indywidualnych i grupowych.

-Systemy Wspomagania Decyzji z Bazą Wiedzy. 1

W2. Modele danych w bazie wiedzy, rozproszone bazy danych, przeźroczystości baz danych 1

W3. Podstawowe koncepcje podejmowania decyzji wykorzystywane w SWD:

-Decydent-decyzja (podejście behawioralne i diagnostyczne).

-Proces decyzyjny (podejście „procesowe”; Newell, Simon).

-Kontekst organizacyjny (Thompson, Galbraith, March). 1

W4. Typy reprezentacji wiedzy 1

W5. Narzędzia analityczne w SWD z przykładami zastosowań:

-Modelowanie matematyczne (modele BO, psychologicznej teorii wyboru).

-Symulacja komputerowa (wprowadzenie do sieci neuronowych) -Analiza systemowa. 1

W6.Technologie SWD z przykładami zastosowań -Arkusze kalkulacyjne i pakiety analityczne:

-Generatory modeli, systemy zarządzania bazą modeli.

-Symulatory sieci neuronowych. 1

W7. Maszyna wnioskujące, proces wnioskowana, algorytmy. 1

W8. Systemy wspomagania Decyzji i ich użytkownicy:

-Klasyfikacja systemów.

-Główne dziedziny zastosowań.

-Przegląd oprogramowania. 1

W9. Dwu i wielowartościowe funkcje logiczne, drzewa decyzyjne. 1

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty.

2. Komputer z dostępem do Internetu.

3. Oprogramowanie MS Excel, Neural Planner.

4. Sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)