Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-Z1-KWPI-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiazkowe 5 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw teoretycznych narzędzi wspomagania decyzji

C2. Poznanie koncepcji podejmowania decyzji w SWD

C3. Poznanie przykładów zastosowań SWD

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonometrii i matematyki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji, PWN 2007

2. Kaliszewski I., Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT 2008

3. Kisielnicki J., Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet 2008

4. Szapiro T., red. Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE 2000

5. Partyka M.A., Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych, WNT 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Oleński J., Ekonomika Informacji, PWE 2003

2. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw teoretycznych narzędzi wspomagania decyzji

C2. Poznanie koncepcji podejmowania decyzji w SWD

C3. Poznanie przykładów zastosowań SWD

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonometrii i matematyki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji, PWN 2007

2. Kaliszewski I., Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT 2008

3. Kisielnicki J., Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet 2008

4. Szapiro T., red. Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE 2000

5. Partyka M.A., Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych, WNT 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Oleński J., Ekonomika Informacji, PWE 2003

2. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Mariusz Sroka, Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw teoretycznych narzędzi wspomagania decyzji

C2. Poznanie koncepcji podejmowania decyzji w SWD

C3. Poznanie przykładów zastosowań SWD

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonometrii i matematyki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji, PWN 2007

2. Kaliszewski I., Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT 2008

3. Kisielnicki J., Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet 2008

4. Szapiro T., red. Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE 2000

5. Partyka M.A., Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych, WNT 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Oleński J., Ekonomika Informacji, PWE 2003

2. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw teoretycznych narzędzi wspomagania decyzji

C2. Poznanie koncepcji podejmowania decyzji w SWD

C3. Poznanie przykładów zastosowań SWD

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonometrii i matematyki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji, PWN 2007

2. Kaliszewski I., Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT 2008

3. Kisielnicki J., Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet 2008

4. Szapiro T., red. Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE 2000

5. Partyka M.A., Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych, WNT 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Oleński J., Ekonomika Informacji, PWE 2003

2. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw teoretycznych narzędzi wspomagania decyzji

C2. Poznanie koncepcji podejmowania decyzji w SWD

C3. Poznanie przykładów zastosowań SWD

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonometrii i matematyki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji, PWN 2007

2. Kaliszewski I., Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT 2008

3. Kisielnicki J., Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet 2008

4. Szapiro T., red. Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE 2000

5. Partyka M.A., Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych, WNT 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Oleński J., Ekonomika Informacji, PWE 2003

2. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)