Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich WZ-ZJP-Z1-KWPI-05
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji, PWN 2007

2. Kaliszewski I., Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT 2008

3. Kisielnicki J., Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet 2008

4. Szapiro T., red. Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE 2000

5. Partyka M.A., Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych, WNT 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Oleński J., Ekonomika Informacji, PWE 2003

2. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EU1. Student potrafi klasyfikować systemy wspomagania decyzji.

EU2. Student potrafi tworzyć algorytmy przetwarzania wiedzy w SWD.

EU3. Student zna podstawy sieci neuronowych i logiki rozmytej dla celów przetwarzania danych.

EU4. student zna zasady wymiarowania, potrafi je przygotować dla projektu inżynierskiego.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania projektowe na komputerach.

F2. Prezentacja wykonanych zadań.

P1. Zaliczenie pisemne.

EU1:

2,0 - Student nie potrafi klasyfikować systemów wspomagania decyzji.

3,0 - Student potrafi klasyfikować systemy wspomagania decyzji.

4,0 - Student potrafi klasyfikować systemy wspomagania decyzji, łączyć i porównywać między sobą.

5,0 - Student potrafi klasyfikować systemy wspomagania decyzji, łączyć i porównywać między sobą oraz oceniać ich przydatność w praktyce.

EU2:

2,0 - Student nie potrafi tworzyć algorytmów przetwarzania wiedzy w SWD.

3,0 - Student potrafi tworzyć algorytmy przetwarzania wiedzy w SWD.

4,0 - Student potrafi tworzyć algorytmy przetwarzania wiedzy w SWD

na zaawansowanym poziomie.

5,0 - Student potrafi tworzyć algorytmy przetwarzania wiedzy w SWD na zaawansowanym poziomie. potrafi wysuwać niestandardowe.

EU3:

2,0 - Student nie zna podstaw sieci neuronowych i logiki rozmytej dla celów przetwarzania danych.

3,0 - Student zna podstawy sieci neuronowych

i logiki rozmytej dla celów przetwarzania danych.

4,0 - Student zna podstawy sieci neuronowych

i logiki rozmytej dla celów przetwarzania danych. Potrafi budować proste sieci neuronowe.

5,0 - Student zna podstawy sieci neuronowych i logiki rozmytej dla celów przetwarzania danych. Potrafi budować zaawansowane sieci neuronowe.

EU4:

2,0 - Student nie zna zasad wymiarowania, potrafi je przygotować dla projektu inżynierskiego.

3,0 - Student zna wybrane zasady wymiarowania, potrafi je przygotować dla projektu inżynierskiego.

4,0 - Student zna zasady wymiarowania, potrafi je przygotować dla prostych projektów inżynierskich z pomocą prowadzącego.

5,0 - Student zna zasady wymiarowania, potrafi je przygotować dla projektu inżynierskiego.

Zakres tematów:

L1. Wykorzystanie powszechnych narzędzi do zaprojektowania systemu ekspertowego – MS Excel. 3

L2. Podejmowanie decyzji w zakresie produkcji – symulacja 2

L3. Drzewa decyzyjne, funkcje logiczne – przetwarzanie i wykonywanie działań logicznych 2

L4. Projektowanie sieci neuronowej 3

L5. Sprawdzenie wiadomości. 2

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty.

2. Komputer z dostępem do Internetu.

3. Oprogramowanie MS Excel, Neural Planner.

4. Sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 15:40 - 18:05, (sala nieznana)
Mariusz Sroka 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)