Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi WZ-ZJP-Z1-ZZL-05
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/2025

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. 1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E., (red.): Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim (red.) E.Gorczycka, Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

4. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 2010.

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

6. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.

7. McKenna E., Beech E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Stoner A.R., Kierowanie, , PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness, Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków,2000.

6. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EU1. Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat zarządzania personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji.

EU2. Student wymienia metody, techniki oraz instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi i posiada umiejętność obserwacji przebiegu procesu kadrowego.

EU3. Student posiada umiejętność wykorzystania poznanych sposobów kierowania personelem do analizowania i konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w zależności od specyfiki organizacji.

EU4. Student posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz wykorzystania poznanej wiedzy dotyczącej kierowania personelem w celu konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Zakres tematów:

W1. Zdefiniowanie podstawowych terminów dotyczących podstaw zarządzania zasobami ludzkimi. 1

W2. Omówienie ewolucji funkcji personalnej oraz genezy zarządzania zasobami ludzkimi. 1

W3. Planowanie, rekrutacja i selekcja personelu. 1

W4. Rola komunikacji interpersonalnej w organizacji. 1

W5. Motywowanie materialne i niematerialne w organizacji. 1

W6. Przywództwo i style kierowania w organizacji. 1

W7. Kultura organizacyjna firmy. 1

W8. Zarządzanie zmianą. 1

W9. Planowanie rozwoju pracownika – ścieżka kariery. 1

W10. Szkolenia pracownicze. 1

W11. Oceny pracownicze, pojęcie, zasady, techniki oceniania. 1

W12. Patologie w organizacji Podsumowanie wykładów z zarządzania zasobami ludzkimi. 1

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, czasopisma, publikacje naukowe, artykuły w czasopismach specjalistycznych.

2. Rzutnik na folie, projektor multimedialny, notebook.

3. Przykłady Case Study.

4. Tablica, kreda, mazaki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Czarnecka 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)