Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-Z1-ZZL-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiazkowe 5 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącejpodstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze

4. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. 1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E., (red.): Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim (red.) E.Gorczycka, Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

4. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 2010.

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

6. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.

7. McKenna E., Beech E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Stoner A.R., Kierowanie, , PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness, Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków,2000.

6. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącejpodstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze

4. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. 1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E., (red.): Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim (red.) E.Gorczycka, Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

4. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 2010.

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

6. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.

7. McKenna E., Beech E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Stoner A.R., Kierowanie, , PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness, Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków,2000.

6. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącejpodstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze

4. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. 1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E., (red.): Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim (red.) E.Gorczycka, Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

4. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 2010.

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

6. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.

7. McKenna E., Beech E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Stoner A.R., Kierowanie, , PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness, Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków,2000.

6. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącejpodstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze

4. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. 1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E., (red.): Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim (red.) E.Gorczycka, Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

4. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 2010.

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

6. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.

7. McKenna E., Beech E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Stoner A.R., Kierowanie, , PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness, Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków,2000.

6. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącejpodstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze

4. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. 1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E., (red.): Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim (red.) E.Gorczycka, Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

4. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 2010.

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

6. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.

7. McKenna E., Beech E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Stoner A.R., Kierowanie, , PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness, Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków,2000.

6. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)