Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja WIS-IS-Z-Geo-02
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Beluch J., Ćwiczenia z geodezji część I, Wydawnictwo AGH, Kraków 2007

Jagielski A, Geodezja 1, Wydawnictwo GEODPIS, Kraków 2013

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wojciech P., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012

Crosier S., Booth B., Dalton K, Michell A., Clark K., opracowanie wersji polskiej - Dębski M., Podstawy ArcGIS, 1999-2004 ESRI

Efekty uczenia się:

Umiejętność podstawowej obsługi instrumentów geodezyjnych.

Znajomość zasad pomiarów geodezyjnych.

Umiejętność obsługi oprogramowania GIS.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach

projekt

Zakres tematów:

Podstawy pracy z mapami.

Zamiana miar kątowych i liniowych.

Obliczenia metodą punktów posiłkowych.

Obliczenia geodezyjne metodą kierunkową i pojedynczego kąta.

Obsługa teodolitu, pomiar kierunków poziomych.

Obliczanie współrzędnych punktów na podstawie dzienników pomiarowych.

Obsługa oprogramowania GIS.

Digitalizacja i cyfryzacja danych.

Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

tablica klasyczna, tablica interaktywna

literatura w j. angielskim i j. polskim, ćwiczenia terenowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Rozpondek 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)