Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIS-IS-Z-Geo-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja
Jednostka: Wydział Infrastruktury i Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu umożliwia studentom poznanie: podstawowych pojęć z dziedziny geodezji i kartografii, zasad pomiarów geodezyjnych, obsługi instrumentów geodezyjnych.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu umożliwia studentom poznanie podstawowych pojęć z dziedziny geodezji i kartografii, zasad pomiarów geodezyjnych, obsługi instrumentów geodezyjnych. Student poznaje podstawowe zagadnienia dotyczące Systemów Informacji Geograficznej oraz nabywa umiejętność obsługi oprogramowania GIS.

Literatura:

Beluch J., Ćwiczenia z geodezji część I, Wydawnictwo AGH, Kraków 2007

Jagielski A, Geodezja 1, Wydawnictwo GEODPIS, Kraków 2013

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wojciech P., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012

Crosier S., Booth B., Dalton K, Michell A., Clark K., opracowanie wersji polskiej - Dębski M., Podstawy ArcGIS, 1999-2004 ESRI

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny geodezji i kartografii.

Umiejętność podstawowej obsługi instrumentów geodezyjnych.

Znajomość zasad pomiarów geodezyjnych.Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących Systemów Informacji Geograficznej.

Umiejętność obsługi oprogramowania GIS.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. Realizacja projektu. Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: January Bień
Prowadzący grup: January Bień, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wystalska
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek, Katarzyna Wystalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu umożliwia studentom poznanie: podstawowych pojęć z dziedziny geodezji i kartografii, zasad pomiarów geodezyjnych, obsługi instrumentów geodezyjnych.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu umożliwia studentom poznanie podstawowych pojęć z dziedziny geodezji i kartografii, zasad pomiarów geodezyjnych, obsługi instrumentów geodezyjnych. Student poznaje podstawowe zagadnienia dotyczące Systemów Informacji Geograficznej oraz nabywa umiejętność obsługi oprogramowania GIS.

Literatura:

Beluch J., Ćwiczenia z geodezji część I, Wydawnictwo AGH, Kraków 2007

Jagielski A, Geodezja 1, Wydawnictwo GEODPIS, Kraków 2013

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wojciech P., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012

Crosier S., Booth B., Dalton K, Michell A., Clark K., opracowanie wersji polskiej - Dębski M., Podstawy ArcGIS, 1999-2004 ESRI

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Paleczek
Prowadzący grup: Witold Paleczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)