Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH 2 Psychologia WZ-Z-D1-PH21-02
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2. Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

Efekty uczenia się:

EK 1- Student ma wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

EK 2- Student posiada wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

EK 3- Student ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

EK 4- Student posiada wiedzę na temat procesów poznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

EK 1

(ndst)Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu kierunków psychologicznych.

(dst)Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

(db)Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, którą potrafi oprzeć na przykładach.

(bdb)Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EK 2

(ndst)Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

(dst)Student posiada wybiórczą wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

(db)Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady.

(bdb)Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

EK 3

(ndst)Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

(dst)Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

(db)Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach.

(bdb)Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EK 4

(ndst)Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat procesów poznawczych.

(dst)Student posiada wybiórczą wiedzę na temat procesów poznawczych.

(db)Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach.

(bdb)Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń, formy i warunków zaliczania, przedstawienie problematyki ćwiczeń.1

2. Przegląd kierunków w psychologii.1

3-4. Psychologiczne koncepcje człowieka.2

5-6. Metody badawcze w psychologii.2

7-8. Procesy poznawcze. Percepcja i jej prawidłowości.2

9-10. Procesy poznawcze. Rodzaje uwagi. Pamięć.2

11. Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne.1

12. Osobowość.1

13-14. Psychologia społeczna.2

15. Kolokwium zaliczeniowe.1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Krzyżowska 17/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Krzyżowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)