Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki negocjacji i mediacji WZ-DZP-D1-TNIM-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. L. Cichobłaziński, Negocjacje jako proces wywierania wpływu i podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, [w:] Instytucjonalno-merytoryczne aspekty 10 lat funkcjonowania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

EU 1: zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i mediacji

EU 2: zna typologię stylów negocjacji oraz etapy negocjacji

EU 3: posiada wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

EU 4: posiada wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

Zakres tematów:

W 1 Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu negocjacji i mediacji –2h

W 2 Typologia stylów negocjacji – 1h

W 3 Komunikacja w negocjacjach – 2h

W 4 Typologia konfliktów według Christophera Moore’a – 1h

W 5 Trudne sytuacje negocjacyjne – 2h

W 6 Omówienie zjawiska Framingu w negocjacji – 1h

W 7 Omówienie etapów negocjacji kontraktowych – 1h

W 8 Typologia taktyk negocjacyjnych – 1h

W 9 Wprowadzenie do teorii gier w negocjacjach – 1h

W 10 Przygotowanie arkusza negocjacji – 1h

W 11 Omówienie zasad mediacji zorientowanych na proces – 1h

W 12 Omówienie zasad mediacji zorientowanych na wyniki – 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Gry negocjacyjne

4. Arkusz negocjacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)