Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki negocjacji i mediacji WZ-DZP-D1-TNIM-03
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. L. Cichobłaziński, Negocjacje jako proces wywierania wpływu i podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, [w:] Instytucjonalno-merytoryczne aspekty 10 lat funkcjonowania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

EU 1: zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i mediacji

EU 2: zna typologię stylów negocjacji oraz etapy negocjacji

EU 3: posiada wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

EU 4: posiada wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU 1:

2,0 – Student nie zna podstawowych pojęć dotyczących negocjacji i mediacji.

3,0 – Student zna wybiórczo podstawowe pojęcia dotyczące negocjacji i mediacji.

4,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć dotyczących negocjacji i mediacji, którą potrafi oprzeć na przykładach.

5,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć dotyczących negocjacji i mediacji, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU 2:

2,0 – Student nie zna typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji.

3,0 – Student zna wybiórczo typologię stylów negocjacyjnych oraz etapy negocjacji.

4,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji, potrafi podać stosowne przykłady.

5,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

EU 3:

2,0 – Student nie ma wiedzy na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania.

3,0 – Student ma wybiórczą wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania.

4,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU 4:

2,0 – Student nie posiada wiedzy na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach.

3,0 – Student posiada wybiórczą wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach.

4,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

CW 1 Dyskusja w grupach na temat stylów negocjacji – 1h

CW 2 Zasady dobrej komunikacji interpersonalnej. Błędy i bariery w komunikacji – prezentacja przykładów i dyskusja w grupach – 2h

CW 3 Negocjacje oparte na zasadach – ćwiczenia w grupach na podstawie scenariuszy – 1h

CW 4 Etapy negocjacji kontraktowych – ćwiczenia w grupach – 2h

CW 5 Analiza zastosowania BATNA w negocjacjach – 1h

CW 6 Przygotowanie arkusza negocjacji – praca w grupach – 2h

CW 7 Przeprowadzenie negocjacji przez studentów – 3h

CW 8 Ćwiczenia z mediacji zorientowanych na proces i na wynik – 2h

CW 9 Test zaliczeniowy – 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Gry negocjacyjne

4. Arkusz negocjacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Krzyżowska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)