Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii WZ-ZJP-Z1-PM-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1- Student potrafi wyjaśnić podstawowe zagadnienia metrologii.

EK 2- Student potrafi zidentyfikować podstawowe typy przyrządów pomiarowych oraz przedstawić zasady ich działania.

EK 3- Student potrafi korzystać z aparatury pomiarowej i wyznaczyć błędy pomiarowe

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Poziom przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych.

F2. Zaangażowanie podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

P1. Prawidłowość wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

P2. Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekt 1 (ndst) Student nie potrafi wyjaśnić żadnego z podstawowych

zagadnień metrologii.

(dst) Student potrafi wyjaśnić kilka zagadnień realizowanych w ramach wykładów i laboratoriów.

(db) Student potrafi wyjaśnić większość zagadnień realizowanych w

ramach wykładów i laboratoriów.

(bdb) Student potrafi wyjaśnić wszystkie zagadnienia realizowane w

ramach wykładów i laboratoriów.

Efekt 2 (ndst) Student nie potrafi zidentyfikować podstawowych typów przyrządów pomiarowych oraz przedstawić zasady ich działania.

(dst) Student potrafi zidentyfikować kilka podstawowych typów przyrządów

pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich

działania.

(db) Student potrafi zidentyfikować większość podstawowych typów przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania.

(bdb) Student potrafi zidentyfikować wszystkie typy przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania.

Efekt 3 (ndst) Student nie potrafi korzystać z aparatury pomiarowej

błędów pomiarowych podczas dokonywania pomiarów w laboratorium.

(dst) Student potrafi prawidłowo korzystać z niewielkiej liczby przyrządów

pomiarowych, a błędy pomiarowe potrafi wyznaczyć, ze znacznymi problemami.

(db) Student potrafi prawidłowo korzystać z większości aparatury pomiarowej i

potrafi i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów.

(bdb) Student potrafi prawidłowo korzystać z całej aparatury pomiarowej

znajdującej się w laboratorium i prawidłowo i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów.

Zakres tematów:

W 1, W2 - Metrologia – przedmiot i zadania, podstawowe pojęcia 1 h

W 3 - Wielkość, pomiar, wzorzec, przyrząd pomiarowy 1 h

W 4 - Metody pomiarowe 1 h

W 5 - Międzynarodowy układ jednostek miar 1 h

W 6, W 7 - Błędy pomiarowe i ich klasyfikacja 1 h

W 8, W 9 - Pomiary wielkości geometrycznych 1 h

W 10 - Pomiar masy, temperatury i ciśnienia 1 h

W 11, W 12 - Metody i techniki pomiaru wielkości elektrycznych 2 h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Instrukcje do ćwiczeń

4. Przyrządy pomiarowe i pozostały sprzęt będący na wyposażeniu Laboratorium Metrologii

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sokołowski 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)