Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-Z1-PM-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metrologii
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem. Zarządzanie Jakością i Produkcją
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień z metrologii.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z aparatury pomiarowej.

C3. Przekazane wiedzy na temat metod szacowania i wyznaczania niepewności pomiaru.

Pełny opis:

. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki.

2. Student zna podstawowe zagadnień z zakresu elektrotechniki.

3. Student potrafi budować proste układy elektryczne.

4. Student potrafi obsługiwać urządzenia elektryczne.

5. Student zna zasady bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jakubiec W., Zator S., Majda P.: Metrologia, PWE, Warszawa 2014.

2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2010.

3. Cajewski J.: Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

2. Ciepłucha J.: Laboratorium podstaw metrologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień z metrologii.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z aparatury pomiarowej.

C3. Przekazane wiedzy na temat metod szacowania i wyznaczania niepewności pomiaru.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki.

2. Student zna podstawowe zagadnień z zakresu elektrotechniki.

3. Student potrafi budować proste układy elektryczne.

4. Student potrafi obsługiwać urządzenia elektryczne.

5. Student zna zasady bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jakubiec W., Zator S., Majda P.: Metrologia, PWE, Warszawa 2014.

2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2010.

3. Cajewski J.: Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

2. Ciepłucha J.: Laboratorium podstaw metrologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Mariusz Pudło, Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień z metrologii.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z aparatury pomiarowej.

C3. Przekazane wiedzy na temat metod szacowania i wyznaczania niepewności pomiaru.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki.

2. Student zna podstawowe zagadnień z zakresu elektrotechniki.

3. Student potrafi budować proste układy elektryczne.

4. Student potrafi obsługiwać urządzenia elektryczne.

5. Student zna zasady bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jakubiec W., Zator S., Majda P.: Metrologia, PWE, Warszawa 2014.

2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2010.

3. Cajewski J.: Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

2. Ciepłucha J.: Laboratorium podstaw metrologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień z metrologii.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z aparatury pomiarowej.

C3. Przekazane wiedzy na temat metod szacowania i wyznaczania niepewności pomiaru.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki.

2. Student zna podstawowe zagadnień z zakresu elektrotechniki.

3. Student potrafi budować proste układy elektryczne.

4. Student potrafi obsługiwać urządzenia elektryczne.

5. Student zna zasady bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jakubiec W., Zator S., Majda P.: Metrologia, PWE, Warszawa 2014.

2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2010.

3. Cajewski J.: Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

2. Ciepłucha J.: Laboratorium podstaw metrologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień z metrologii.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z aparatury pomiarowej.

C3. Przekazane wiedzy na temat metod szacowania i wyznaczania niepewności pomiaru.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki.

2. Student zna podstawowe zagadnień z zakresu elektrotechniki.

3. Student potrafi budować proste układy elektryczne.

4. Student potrafi obsługiwać urządzenia elektryczne.

5. Student zna zasady bezpiecznego używania urządzeń elektrycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jakubiec W., Zator S., Majda P.: Metrologia, PWE, Warszawa 2014.

2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2010.

3. Cajewski J.: Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

2. Ciepłucha J.: Laboratorium podstaw metrologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)