Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii WZ-ZJP-Z1-PM-02
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-ZJP-Z1-35-PRK - Niestacjonarne I st. Zarządzanie jakością i produkcją 3,5 roku

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-ZJP-Z1-35-PRK
Niestacjonarne I st. Zarządzanie jakością i produkcją 3,5 roku
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2018/2019L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)