Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia sem.1 WZ-FR-D1-Soc-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- nabywa podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

EU 2- nabywa podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach

EU 3- nabywa wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

EU 4- nabywa wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

EU 5- nabywa wiedzę o poglądach na temat struktur i procesów społecznych oraz ich historycznej ewolucji

Metody i kryteria oceniania:

F1. Kolokwium

F2. Aktywny udział w dyskusji

P1. Kolokwium końcowe

EU1

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy o człowieku jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę o człowieku jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

4,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.

5,0 - Student rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Potrafi na podstawie literatury przedmiotu zaprezentować kilka przykładów takiej wiedzy i krótko je scharakteryzować.

EU2

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach

4,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach

5,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach. Potrafi porównać ze względu na różne kryteria funkcjonowanie struktur i instytucji społecznych.

EU3

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

4,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

5,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Potrafi podać przykłady funkcjonowania norm i reguł w strukturach i instytucjach społecznych.

EU4

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

4,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

5,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Potrafi podać przykłady procesów zmian struktur i instytucji i je przeanalizować.

EU5

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy o koncepcjach na temat struktur i procesów społecznych i ewolucji tych koncepcji

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę o poglądach na temat struktur i procesów społecznych

4,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur i procesów społecznych i jest w stanie opisać ich ewolucję

5,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur i procesów społecznych i jest w stanie opisać ich ewolucję. Potrafi krytycznie przeanalizować współczesne poglądy na temat struktur i procesów społecznych

Zakres tematów:

C 1- Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i gospodarczym 1

C 2- Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu społecznym 2

C 3- Więź społeczna i jej ewolucja w społeczeństwie 1

C 4 – Normy społeczne i ich kształtowanie 1

C 5- Grupy społeczne i ich typologia. 1

C 6 – Instytucje społeczne i ich rodzaje 1

C 7- Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury 2

C 8- Społeczeństwo i jego struktury 1

C 9- Struktura klasowo-warstwowa i jej znaczenie w społeczeństwie 1

C 10 - Państwo i jego instytucje 1

C 11 - Zmiana społeczna, postęp, rozwój. 1

C 12 – Procesy społeczne w Polsce w okresie transformacji 1

C13 – Sprawdzenie wiadomości 1

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 38/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 30/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 32/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 35/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)