Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia WZ-LOG-D1-Mik-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EU 1 – Student zna, analizuje i rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne. Student rozpoznaje, definiuje, klasyfikuje i rozumie pojęcia związane z mikroekonomią. Zna podstawowe formuły i stosowane metody badawcze oraz poprawnie interpretuje uzyskane wyniki.

EU 2 – Student zna, rozumie i analizuje zjawisko popytu rynkowego, rolę konsumenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii konsumenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez konsumenta. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

EU 3 - Student zna, rozumie i analizuje zjawisko podaży rynkowej, rolę producenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez producenta. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

EU 4 – Student zna formy konkurencyjne rynków: konkurencję doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol. Rozumie mechanizm rynkowy i analizuje warunki osiągania równowagi rynkowej. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach – analiza i interpretacja studiów przypadków, zadań rachunkowych oraz problemowych.

P1. Pisemny sprawdzian z opanowania materiału teoretycznego wraz z zadaniami rachunkowymi.

Efekt 1

2,0 - Student nie zna zjawisk i procesów ekonomiczne. Student nie rozpoznaje i nie definiuje podstawowych pojęć mikroekonomicznych. 3,0 - Student zna i rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne. Zna podstawowe Student rozpoznaje i definiuje podstawowe pojęcia mikroekonomiczne. 4,0 - Student zna, analizuje i rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne. Student rozpoznaje, definiuje, klasyfikuje i pojęcia związane z mikroekonomią. Zna podstawowe formuły i stosowane metody badawcze. Student zna, analizuje i rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne. Student rozpoznaje, definiuje, klasyfikuje i rozumie pojęcia związane z mikroekonomią. Zna podstawowe formuły i stosowane metody badawcze oraz poprawnie interpretuje uzyskane wyniki.

Efekt 2

2,0 - Student nie zna zjawiska popytu rynkowego, roli konsumenta na rynku ani podstaw teorii konsumenta. 3,0 - Student zna i rozumie zjawisko popytu rynkowego, rolę konsumenta na rynku oraz zna podstawy teorii konsumenta. 4,0 - Student zna i rozumie zjawisko popytu rynkowego, rolę konsumenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii konsumenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez konsumenta. 5, 0 - Student zna, rozumie i analizuje zjawisko popytu rynkowego, rolę konsumenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii konsumenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez konsumenta. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

Efekt 3

2,0 - Student nie zna zjawiska podaży rynkowej, roli producenta na rynku ani podstaw teorii producenta. 3,0 - Student zna i rozumie zjawisko podaży rynkowej, rolę producenta na rynku oraz podstawy teorii producenta. 4,0 - Student zna i rozumie zjawisko podaży rynkowej, rolę producenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez producenta. 5, 0 - Student zna, rozumie i analizuje zjawisko podaży rynkowej, rolę producenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez producenta. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

Efekt 4

2,0 - Student nie zna podstawowych informacji dotyczących form konkurencyjnych rynków: konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, oligopolu i monopolu. 3,0 - Student zna formy konkurencyjne rynków: konkurencję doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol. 4,0 - Student zna formy konkurencyjne rynków: konkurencję doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol. Rozumie i w podstawowym zakresie analizuje warunki osiągania równowagi. 5, 0 - Student zna formy konkurencyjne rynków: konkurencję doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol. Rozumie i analizuje warunki osiągania równowagi. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

Zakres tematów:

C 1 – Wprowadzenie do ekonomii i mikroekonomii. Proces gospodarowania. Czynniki produkcji. 2h

C 2 - Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne. Racjonalność gospodarcza. Konieczność dokonywania wyborów, korzyści i koszty. Zasada optymalizacji decyzji. 2h

C 3 - Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej. Elementy rynku: popyt, podaż, cena. 2h

C 4 - Popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu. 2h

C 5 - Podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży. 2h

C 6 - Cena równowagi - model statyczny (równowaga rynkowa przypadki szczególne, równowaga rynkowa w praktyce, równowaga rynkowa - statyka porównawcza). 2h

C 7 - Cena równowagi - model dynamiczny (o wahaniach: tłumionych, wybuchowych, doskonałych). 2h

C 8 - Elastyczność cenowa popytu. Elastyczność a przychody przedsiębiorstw. Przychód całkowity, przeciętny i marginalny. 2h

C 9 - Elastyczność dochodowa popytu. Dobra: normalne i podrzędne, podstawowe i luksusowe. Prawo oraz krzywe Engla. Elastyczność mieszana popytu. Elastyczność cenowa podaży. 2h

C 10 - Teoria konsumenta. Ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr. 2h

C 11 - Formy własności. Rodzaje spółek. 2h

C 12 - Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. 2h

C 13 - Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja. Funkcje kosztów produkcji. Koszty: stałe, zmienne, całkowite, marginalne. 2h

C 14 – Podstawowe struktury rynkowe - konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol. 2h

C 15 – Sprawdzian wiadomości. 2h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. prezentacje – projektor multimedialny

2. studia przypadków

3. ćwiczenia rachunkowe do samodzielnego wykonania i interpretacji

4. artykuły prasowe

5. podręczniki i skrypty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Pytel-Kopczyńska 24/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Bajor 22/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Bień 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)