Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka WB-BIM-Z1-FIZYK-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007

2. Sz. Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Cześć I - III, PWN, Warszawa, 1980

3. C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1975

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane zagadnienia z fizyki dla studentów wydziału budownictwa lądowego – pod red. A.Szymańskiego, PWN, Warszawa 1983

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe zasady związane z zagadnieniami międzynarodowego układu jednostek (SI), zna metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz rozumie sposoby zastosowania pomiarów do badań naukowych.

Student potrafi wykorzystać analizy zjawisk fizycznych i potrafi rozwiązywać zagadnienia technologicznych w oparciu o prawa fizyki, pozyskiwać informacje z literatury fachowej oraz rozpoznawać problemy naukowe

związane z tematyką fizyki.

Student jest gotów do pracy samodzielnej i zespołowej nad postawionymi zadaniami związanymi z fizyką, jest gotów do prowadzenia prac naukowo-badawczymi w dziedzinie fizyki, ma świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przygotowania się do poszczególnych zajęć laboratoryjnych

Ocena uśredniona za raporty końcowe z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Zakres tematów:

W1-W2 Program i cel wykładu. Zalecana literatura. Wymagania stawiane studentom. Osiągnięcia i perspektywy współczesnej fizyki.

Równania ruchu. Ruch obrotowy. Prędkość kątowa. Energia, pęd.

W3-w4 Dynamika punktów materialnych. Ciała odkształcalne. Sprężystość.

W5 Podstawowe właściwości światła. Prędkość światła w różnych ośrodkach

W6 Załamanie światła. Współczynnik załamania. Soczewka. Powstawanie obrazu. Obraz rzeczywisty i pozorny

W7-W8 Elektrostatyka – ładunek elektryczny, prawo Coulomba.

Pole elektryczne. Potencjał elektryczny. Prąd elektryczny

W9-W10 Pole magnetyczne związane z przepływem prądu. Ruch przewodnika w polu magnetycznym. Podsumowanie wykładu

Metody dydaktyczne:

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Drzazga-Szczęśniak 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)