Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia WZ-ZTS-D1-PSYCH-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2. Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Literatura uzupełniająca

1. Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2. Randak-Jezierska M., Gestaltowskie spotkanie w dialogu Ja - Ty. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do dialogu w szkole, [w:] Łukasik J., Nowosad I., Szymański M. J. (red.), Edukacja równość czy jakość?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

1. dr Małgorzata Randak – Jezierska, malgorzata.randak-jezierska@wz.pcz.pl

2. mgr Ewelina Chrapek, ewelina.chrapek@wz.pcz.pl

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Po zakończeniu procesu uczenia się:

EU 1- Student ma wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

EU 2- Student posiada wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

EU 3- Student ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

EU 4- Student posiada wiedzę na temat procesów poznawczych.

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

Efekt 1

(ndst) Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu kierunków psychologicznych; (dst) Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych; (db) Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, którą potrafi oprzeć na przykładach; (bdb) Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

Efekt 2

(ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat psychologicznych koncepcji człowieka; (dst) Student posiada wybiórczą wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka; (db) Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady; (bdb) Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

Efekt 3

(ndst) Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii; (dst) Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii; (db) Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach; (bdb) Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

Efekt 4

(ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat procesów poznawczych; (dst) Student posiada wybiórczą wiedzę na temat procesów poznawczych; (db) Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach; (bdb)

Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

Forma zajęć – ĆWICZENIA 15 godzin

C 1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń, formy i warunków zaliczania, przedstawienie problematyki ćwiczeń (1)

C 2 - Przegląd kierunków w psychologii (1)

C 3, C4 - Psychologiczne koncepcje człowieka (2)

C 5, C6 - Metody badawcze w psychologii (2)

C 7, C8 - Procesy poznawcze. Percepcja i jej prawidłowości (2)

C 9, C10 - Procesy poznawcze. Rodzaje uwagi. Pamięć (2)

C 11 - Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne (1)

C 12 - Osobowość (1)

C 13, C14 - Psychologia społeczna (2)

C 15- Kolokwium zaliczeniowe (1)

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)