Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-biznes WZ-LOGI-D1-Eb-07
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1.M. Dutko, Prawo w e-biznesie: wszystko, co musisz wiedzieć,żeby prowadzić e-biznes ispać spokojnie : praca zbiorowa/ pod red. Macieja Dutko, Helion: Gliwice, 2015

2.Biblia e-biznesu/ red. Barbara Gancarz-Wójcicka. Gliwice : Wydaw. HELION, 2013.

3.Biblia e-biznesu 2:nowy testament/ pod red. Macieja Dutko. Gliwice: Wydaw. HELION, 2016.

Uzupełniająca:

1.Bazy firm: http://www.bazafirm.pl, http://www.biznespolska.pl/firmy

2.Aspekty prawne: http://www.poradaprawna.pl, http://www.gazetaprawna.pl, http://isip.sejm.gov.pl/prawo.

3.L. Piersiala, E-usługi w administracji publicznej, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, 2014

4.L. Piersiala „Finansowanie społecznościowe. Aspekty podatkowe”, w: Marketing i Rynek, r.23, nr 7, 2016.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU1 –Student identyfikuje procedury zakładania e-przedsiębiorstwa w Internecie.

EU2-Student potrafi określić cele, misjęi strategię e-przedsiębiorstwa.

EU3–Stu.dent charakteryzuje podstawowe modele e-biznesu i relacje między nimi

EU4–Student posiada wiedzę w zakresie stosowania najnowszych, podstawowych zasad i reguł pozytywnej promocji i reklamy e-przedsiębiorstw.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Ocena realizowanych poszczególnych etapów projektu.

F2. Praca w zespołach.

F3. Ocena z aktywności na platformie e-learningowej

P1.Ocena prezentacji projektu –ćwiczenia projektowe w zakresie zakładania przedsiębiorstwa w Internecie i jego rozwoju.

P2. Kolokwium zaliczeniowe –test na platformie e-learningowe

EU1:

2,0 -Student nie identyfikuje procedur zakładania przedsiębiorstwa w Internecie i zasad jego rozwoju.

3,0 -Student identyfikuje procedury zakładania przedsiębiorstwa w Internecie, ale nie zawsze potrafi je stosować w praktyce , nie zna wszystkich możliwości rozwoju e-firmy.

4,0 -Student identyfikuje procedury zakładania przedsiębiorstwa w Internecie i umie je stosować w praktyce, ale nie zawsze potrafi wykorzystać istniejące możliwości rozwoju e-firmy.

5,0 -Student identyfikuje procedury zakładania przedsiębiorstwa w Internecie i opisuje zasady jego rozwoju.

EU2:

2,0 -Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych modeli e-biznesu oraz rozwiązań internetowych wykorzystywanych w budowie e-przedsiębiorstw

3,0 -Student potrafi scharakteryzować podstawowe modele e-biznesu, ale nie rozumie ich stosowania w praktyce,nie zna wszystkich rozwiązań internetowych wykorzystywanych w budowie e-przedsiębiorstw

4,0 -Student potrafi scharakteryzować i rozumie podstawowe modele e-biznesu, ale nie identyfikuje wszystkich rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w budowie e-przedsiębiorstw

5,0 -Student charakteryzuje podstawowe modele e-biznesu i relacje między nimi oraz rozwiązania informatyczne wspomagające ich rozwój

EU3:

2,0 -Student nie potrafi określić celów, misji i strategii e-przedsiębiorstwa

3,0 -Student identyfikuje pojęcia: cel, misja i strategia e-przedsiębiorstwa, ale w praktyce nie potrafi ich sprecyzować

4,0 -Student potrafi określić pojęcia: cel, misja i strategia e-przedsiębiorstwa, ale w praktyce nie zawsze potrafi je wyczerpująco określić

5,0 -Student potrafi określić cele, misje i strategię e-przedsiębiorstwa

EU4:

2,0 -Student nie posiada wiedzy w zakresie stosowania najnowszych, podstawowych zasad i reguł pozytywnej promocji i reklamy.

3,0 -Student nie zna wszystkich zasad i reguł pozytywnej promocji i reklam.

4,0 -Student posiada wiedzę w zakresie stosowania najnowszych, podstawowych zasad i reguł pozytywnej promocji i reklamy.

5,0 -Student posiada wiedzę w zakresie stosowania najnowszych, podstawowych zasad i reguł pozytywnej promocji i reklamy e-przedsiębiorstw.

Zakres tematów:

L1-2. Zajęcia wprowadzające do problematyki, zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i ich oceniania, regulamin pracowni komputerowej. Analiza obszarów zastosowania e-gospodarki w Polsce oraz analiza przykładowych serwisów e-biznesowych w obszarze poprawności działania- 2h

L3-4. Analiza platform aukcyjnych i innych kanałów e-commerce- 2h

L5-8. Projektowanie prowadzenia działalności e-przedsiębiorstwa. Wstępna analiza rynku. Analiza rynku i konkurencji, otoczenia konkurencyjnego on-line, określenie klienta docelowego, wskazanie słabych i mocnych stron rynku. Przegląd witryn WWW- 4h

L9-12. Określenie zakresu działalności, celu i misji e-przedsiębiorstwa.Określenie nazwy firmy, zaprojektowanie i stworzenie logo. Określenie ilości zatrudnionych pracowników, infrastruktury, geograficznego obszaru prowadzonej działalności-4h

L13-16. Ustalanie docelowej grupy odbiorców usług, towaru, wyrobów, czyli rynku zbytu (przedziały wiekowe klientów, obszar geograficzny, profile osobowościowe, dane demograficzne -praca z rocznikami statystycznym, przegląd serwisów WWW)-4h

L17-20. Szczegółowe określenie procesu rozpoczęcia działalności (procedura rejestracji działalności gospodarczej –miejsce fizycznego wykonywania działalności, wykaz odpowiednich dokumentów, urzędy rejestrujące i ich lokalizacja, CEDIG, PKD)-4h

L21-22. Określenie metod reklamy i promocji (tradycyjne, internetowe)-2h

L23-24. Zdefiniowanie i ustalenie dostawców materiałów, półwyrobów, usług transportowych itp. –wykorzystanie Internetu do przeglądu i wyboru potencjalnych kontrahentów-2h

L25-26. Polityka bezpieczeństwa firmy w zakresie informatycznym i cywilnym-2h

L27-30. Prezentacja, omówienie projektów i ich ocena-4h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Standardowe oprogramowanie Microsoft Office

4. Instrukcje laboratoryjne.

5. Platforma e-learingowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Niedbał 27/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Niedbał 31/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sokołowski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)