Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-biznes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-Eb-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-biznes
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 7 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ISL
WZ Przedmioty obowiązkowe 7 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ZiIT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Grabara
Prowadzący grup: Iwona Grabara, Paweł Smolnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Piersiala
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Luiza Piersiala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Piersiala
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Luiza Piersiala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z istotą e-biznesu, jego miejsca w społeczeństwie informacyjnym oraz czynników jego rozwoju.

C2. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu e-biznesu do rozwiązywania zagadnień praktycznych, a w szczególności wykształcenie umiejętności stosowania podstawowych reguł zakładania e-przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student posiada podstawową wiedzę w zakresie: informatyki, technologii informatycznej, przedsiębiorczości.

2.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

3.Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy przekazywanej na wykładach.

4.Umiejętność obsługi komputera.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1.M. Dutko, Prawo w e-biznesie: wszystko, co musisz wiedzieć,żeby prowadzić e-biznes ispać spokojnie : praca zbiorowa/ pod red. Macieja Dutko, Helion: Gliwice, 2015

2.Biblia e-biznesu/ red. Barbara Gancarz-Wójcicka. Gliwice : Wydaw. HELION, 2013.

3.Biblia e-biznesu 2:nowy testament/ pod red. Macieja Dutko. Gliwice: Wydaw. HELION, 2016.

Uzupełniająca:

1.Bazy firm: http://www.bazafirm.pl, http://www.biznespolska.pl/firmy

2.Aspekty prawne: http://www.poradaprawna.pl, http://www.gazetaprawna.pl, http://isip.sejm.gov.pl/prawo.

3.L. Piersiala, E-usługi w administracji publicznej, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, 2014

4.L. Piersiala „Finansowanie społecznościowe. Aspekty podatkowe”, w: Marketing i Rynek, r.23, nr 7, 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Niedbał
Prowadzący grup: Rafał Niedbał, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z istotą e-biznesu, jego miejsca w społeczeństwie informacyjnym oraz czynników jego rozwoju.

C2. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu e-biznesu do rozwiązywania zagadnień praktycznych, a w szczególności wykształcenie umiejętności stosowania podstawowych reguł zakładania e-przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student posiada podstawową wiedzę w zakresie: informatyki, technologii informatycznej, przedsiębiorczości.

2.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

3.Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy przekazywanej na wykładach.

4.Umiejętność obsługi komputera.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1.M. Dutko, Prawo w e-biznesie: wszystko, co musisz wiedzieć,żeby prowadzić e-biznes ispać spokojnie : praca zbiorowa/ pod red. Macieja Dutko, Helion: Gliwice, 2015

2.Biblia e-biznesu/ red. Barbara Gancarz-Wójcicka. Gliwice : Wydaw. HELION, 2013.

3.Biblia e-biznesu 2:nowy testament/ pod red. Macieja Dutko. Gliwice: Wydaw. HELION, 2016.

Uzupełniająca:

1.Bazy firm: http://www.bazafirm.pl, http://www.biznespolska.pl/firmy

2.Aspekty prawne: http://www.poradaprawna.pl, http://www.gazetaprawna.pl, http://isip.sejm.gov.pl/prawo.

3.L. Piersiala, E-usługi w administracji publicznej, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, 2014

4.L. Piersiala „Finansowanie społecznościowe. Aspekty podatkowe”, w: Marketing i Rynek, r.23, nr 7, 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Niedbał
Prowadzący grup: Rafał Niedbał, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z istotą e-biznesu, jego miejsca w społeczeństwie informacyjnym oraz czynników jego rozwoju.

C2. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu e-biznesu do rozwiązywania zagadnień praktycznych, a w szczególności wykształcenie umiejętności stosowania podstawowych reguł zakładania e-przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student posiada podstawową wiedzę w zakresie: informatyki, technologii informatycznej, przedsiębiorczości.

2.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

3.Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy przekazywanej na wykładach.

4.Umiejętność obsługi komputera.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1.M. Dutko, Prawo w e-biznesie: wszystko, co musisz wiedzieć,żeby prowadzić e-biznes ispać spokojnie : praca zbiorowa/ pod red. Macieja Dutko, Helion: Gliwice, 2015

2.Biblia e-biznesu/ red. Barbara Gancarz-Wójcicka. Gliwice : Wydaw. HELION, 2013.

3.Biblia e-biznesu 2:nowy testament/ pod red. Macieja Dutko. Gliwice: Wydaw. HELION, 2016.

Uzupełniająca:

1.Bazy firm: http://www.bazafirm.pl, http://www.biznespolska.pl/firmy

2.Aspekty prawne: http://www.poradaprawna.pl, http://www.gazetaprawna.pl, http://isip.sejm.gov.pl/prawo.

3.L. Piersiala, E-usługi w administracji publicznej, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, 2014

4.L. Piersiala „Finansowanie społecznościowe. Aspekty podatkowe”, w: Marketing i Rynek, r.23, nr 7, 2016.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Niedbał
Prowadzący grup: Rafał Niedbał, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z istotą e-biznesu, jego miejsca w społeczeństwie informacyjnym oraz czynników jego rozwoju.

C2. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu e-biznesu do rozwiązywania zagadnień praktycznych, a w szczególności wykształcenie umiejętności stosowania podstawowych reguł zakładania e-przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student posiada podstawową wiedzę w zakresie: informatyki, technologii informatycznej, przedsiębiorczości.

2.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

3.Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy przekazywanej na wykładach.

4.Umiejętność obsługi komputera.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1.M. Dutko, Prawo w e-biznesie: wszystko, co musisz wiedzieć,żeby prowadzić e-biznes ispać spokojnie : praca zbiorowa/ pod red. Macieja Dutko, Helion: Gliwice, 2015

2.Biblia e-biznesu/ red. Barbara Gancarz-Wójcicka. Gliwice : Wydaw. HELION, 2013.

3.Biblia e-biznesu 2:nowy testament/ pod red. Macieja Dutko. Gliwice: Wydaw. HELION, 2016.

Uzupełniająca:

1.Bazy firm: http://www.bazafirm.pl, http://www.biznespolska.pl/firmy

2.Aspekty prawne: http://www.poradaprawna.pl, http://www.gazetaprawna.pl, http://isip.sejm.gov.pl/prawo.

3.L. Piersiala, E-usługi w administracji publicznej, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, 2014

4.L. Piersiala „Finansowanie społecznościowe. Aspekty podatkowe”, w: Marketing i Rynek, r.23, nr 7, 2016.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Niedbał
Prowadzący grup: Rafał Niedbał, Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z istotą e-biznesu, jego miejsca w społeczeństwie informacyjnym oraz czynników jego rozwoju.

C2. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu e-biznesu do rozwiązywania zagadnień praktycznych, a w szczególności wykształcenie umiejętności stosowania podstawowych reguł zakładania e-przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student posiada podstawową wiedzę w zakresie: informatyki, technologii informatycznej, przedsiębiorczości.

2.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

3.Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy przekazywanej na wykładach.

4.Umiejętność obsługi komputera.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1.M. Dutko, Prawo w e-biznesie: wszystko, co musisz wiedzieć,żeby prowadzić e-biznes ispać spokojnie : praca zbiorowa/ pod red. Macieja Dutko, Helion: Gliwice, 2015

2.Biblia e-biznesu/ red. Barbara Gancarz-Wójcicka. Gliwice : Wydaw. HELION, 2013.

3.Biblia e-biznesu 2:nowy testament/ pod red. Macieja Dutko. Gliwice: Wydaw. HELION, 2016.

Uzupełniająca:

1.Bazy firm: http://www.bazafirm.pl, http://www.biznespolska.pl/firmy

2.Aspekty prawne: http://www.poradaprawna.pl, http://www.gazetaprawna.pl, http://isip.sejm.gov.pl/prawo.

3.L. Piersiala, E-usługi w administracji publicznej, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, 2014

4.L. Piersiala „Finansowanie społecznościowe. Aspekty podatkowe”, w: Marketing i Rynek, r.23, nr 7, 2016.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z istotą e-biznesu, jego miejsca w społeczeństwie informacyjnym oraz czynników jego rozwoju.

C2. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu e-biznesu do rozwiązywania zagadnień praktycznych, a w szczególności wykształcenie umiejętności stosowania podstawowych reguł zakładania e-przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student posiada podstawową wiedzę w zakresie: informatyki, technologii informatycznej, przedsiębiorczości.

2.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

3.Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy przekazywanej na wykładach.

4.Umiejętność obsługi komputera.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1.M. Dutko, Prawo w e-biznesie: wszystko, co musisz wiedzieć,żeby prowadzić e-biznes ispać spokojnie : praca zbiorowa/ pod red. Macieja Dutko, Helion: Gliwice, 2015

2.Biblia e-biznesu/ red. Barbara Gancarz-Wójcicka. Gliwice : Wydaw. HELION, 2013.

3.Biblia e-biznesu 2:nowy testament/ pod red. Macieja Dutko. Gliwice: Wydaw. HELION, 2016.

Uzupełniająca:

1.Bazy firm: http://www.bazafirm.pl, http://www.biznespolska.pl/firmy

2.Aspekty prawne: http://www.poradaprawna.pl, http://www.gazetaprawna.pl, http://isip.sejm.gov.pl/prawo.

3.L. Piersiala, E-usługi w administracji publicznej, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, 2014

4.L. Piersiala „Finansowanie społecznościowe. Aspekty podatkowe”, w: Marketing i Rynek, r.23, nr 7, 2016.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)