Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna WZ-Z-Z1-PS-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- student posługuje się pojęciami z zakresu polityki społecznej

EU 2- student identyfikuje podmioty realizujące politykę społeczną w Polsce

EU 3- student wymienia, kto może korzystać z polityki społecznej i na jakich zasadach

EU 4 – student identyfikuje zmiany zachodzące w kluczowych obszarach unijnej polityki społecznej

Zakres tematów:

W 1-2- Polityka społeczna, przedmiot, podmioty, polityka społeczna, jako nauka i działalność praktyczna, funkcje, cele – podstawowe pojęcia. Podstawowe kategorie polityki społecznej: potrzeby, podział, konsumpcja i dobrobyt 2h

W 3- Infrastruktura społeczna 1h

W 4- Rodzina jako przedmiot zainteresowania państwa i organizacji pozarządowych 1h

W 5 – Polityka demograficzna 1h

W 6-7 – Zabezpieczenie społeczne i ochrona zdrowia we współczesnym społeczeństwie 2h

W 8 – Ekskluzja i dyskryminacja – problemy polityki społecznej 1h

W 9 – Zaliczenie przedmiotu. Test 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych

2. Marker+ tablica

3. Projektor i laptop

4. Podręczniki i skrypty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Janik 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)