Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z1-PS-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik, Maja Skiba
Prowadzący grup: Robert Janik, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej (przedmiot, podmioty, polityki szczegółowe)

C2. Umiejętność korzystania w praktyce z usług instytucji oraz świadczeń polityki społeczne

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa i jego głównych podmiotów

2.Wiedza dotycząca organizacji pozarządowych i roli, jaką pełnią w społeczeństwie

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Firlit-Fesnak G., Szylko –Skoczny M.(red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Spicker P., Polityka społeczna – teoria, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

3. Kubiak E. (red.), Polska bieda w światle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Wyd. Krakowska akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2012.

4. Pisz Z.(red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002

5. Kurzynowski A.(red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej (przedmiot, podmioty, polityki szczegółowe)

C2. Umiejętność korzystania w praktyce z usług instytucji oraz świadczeń polityki społeczne

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa i jego głównych podmiotów

2.Wiedza dotycząca organizacji pozarządowych i roli, jaką pełnią w społeczeństwie

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Firlit-Fesnak G., Szylko –Skoczny M.(red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Spicker P., Polityka społeczna – teoria, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

3. Kubiak E. (red.), Polska bieda w światle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Wyd. Krakowska akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2012.

4. Pisz Z.(red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002

5. Kurzynowski A.(red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej (przedmiot, podmioty, polityki szczegółowe)

C2. Umiejętność korzystania w praktyce z usług instytucji oraz świadczeń polityki społeczne

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa i jego głównych podmiotów

2.Wiedza dotycząca organizacji pozarządowych i roli, jaką pełnią w społeczeństwie

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Firlit-Fesnak G., Szylko –Skoczny M.(red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Spicker P., Polityka społeczna – teoria, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

3. Kubiak E. (red.), Polska bieda w światle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Wyd. Krakowska akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2012.

4. Pisz Z.(red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002

5. Kurzynowski A.(red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej (przedmiot, podmioty, polityki szczegółowe)

C2. Umiejętność korzystania w praktyce z usług instytucji oraz świadczeń polityki społeczne

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa i jego głównych podmiotów

2.Wiedza dotycząca organizacji pozarządowych i roli, jaką pełnią w społeczeństwie

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Firlit-Fesnak G., Szylko –Skoczny M.(red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Spicker P., Polityka społeczna – teoria, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

3. Kubiak E. (red.), Polska bieda w światle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Wyd. Krakowska akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2012.

4. Pisz Z.(red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002

5. Kurzynowski A.(red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)