Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami w obszarze HR WZ-Z-D2-ZPwOHR-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Król, A. Ludwiczyński (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2008.

2. T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.

3. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.

4. P. Reilly, T. Williams, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

5. Daniel H. Pink, Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Wydawnictwo Studio EMKA, 2011.

6. P. Gacek, P. Kubisiak, Pracuj na tak! Jak zbudowaliśmy firmę opartą na zaangażowaniu, ICAN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 2015.

7. Czarnecka A., Słocińska A., Staff Training and Improvement as a Factor in Building Human Capital in Organizations [w:] SME's Management in the 21st Century. Challenges and Solutions. (Ed.) C. B. Illes, Publishing Section of the Faculty of Management Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Rostkowski, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

2. O. Lundy, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.

3. Czarnecka A., Peryga A., Metody doboru pracowników - trafność ich wykorzystania w procesie rekrutacji i selekcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 15, 2014.

Efekty uczenia się:

EU 1- Student potrafi zaprojektować kompetencyjny model ZZL

EU 2- Student potrafi zaprojektować system motywacyjny zawierający elementy motywacji materialnej i niematerialnej

EU 3- Student posiada wiedzę z zakresu konstruowania kampanii PR pracowniczego

Metody i kryteria oceniania:

F1. Konstruowanie projektów cząstkowych z obszaru HR

P1. Egzamin pisemny

EU 1

2,0-Student nie potrafi zaprojektować modelu kompetencyjnego realizowanego w obszarze ZZL

3,0-Student potrafi zaprojektować cząstkowe elementy modelu kompetencyjnego realizowanego w obszarze ZZL

4,0-Student potrafi zaprojektować prosty model kompetencyjny realizowany w obszarze ZZL

5,0-Student potrafi zaprojektować rozwinięty model kompetencyjny realizowany w obszarze ZZL i szczegółowo go wyjaśnić

EU 2

2,0-Student nie potrafi zaprojektować systemu motywacyjnego zawierającego elementy motywacji materialnej i niematerialnej

3,0-Student potrafi zaprojektować podstawy systemu motywacyjnego zawierającego elementy motywacji materialnej i niematerialnej

4,0-Student potrafi zaprojektować prosty system motywacyjny zawierający elementy motywacji materialnej i niematerialnej

5,0-Student potrafi zaprojektować złożony system motywacyjny zawierający elementy motywacji materialnej i niematerialnej

EU 3

2,0-Student nie posiada wiedzy z zakresu konstruowania kampanii PR pracowniczego i nie potrafi wykazać jego znaczenia dla zarządzania organizacją

3,0-Student posiada podstawy wiedzy z zakresu konstruowania kampanii PR pracowniczego i potrafi wykazać cząstkowo jego znaczenie dla zarządzania organizacją

4,0-Student posiada wiedzę z zakresu konstruowania kampanii PR pracowniczego i potrafi wykazać jego znaczenie dla zarządzania organizacją

5,0-Student posiada szeroką wiedzę z zakresu konstruowania kampanii PR pracowniczego i potrafi szczegółowo wykazać jego znaczenie dla zarządzania organizacją

Zakres tematów:

W 1, W 2- Przypomnienie podstawowych pojęć i definicji z zakresu ZZL w kontekście zarządzania strategicznego 4

W 3 - Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach 2

W 4, W 5 - Planowanie i zarządzanie kompetencjami 4

W 6, W 7- Projektowanie procesu rekrutacji i selekcji personelu 4

W 8- Strategia przedsiębiorstwa a systemy motywacyjne 2

W 9, W 10 – Budowanie spójnych systemów wynagradzania obejmujących czynniki materialne i niematerialne 4

W 11 - Oceny pracownicze a strategia przedsiębiorstwa 4

W 12, W 13 - Budowanie spójnych systemów ocen uwzględniających rozwiązania systemów motywacyjnych i zarządzania kompetencjami 2

W 14 – Rola kultury organizacyjnej w przygotowaniu i wdrażaniu projektów HR 2

W 15 – Planowanie, organizacja i realizacja działań kształtowania pozytywnych relacji w organizacji. Praca nad projektem kampanii PR pracowniczego. 2

Metody dydaktyczne:

1. Tablica i kreda

2. Prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Przewoźna-Krzemińska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)