Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I WZ-ZJP-Z1-FIZ-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 – posiada wiedzę na temat osiągnięć i perspektyw współczesnej fizyki.

EK 2 – posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych i prawach rządzących nimi.

EK 3 – posiada umiejętność analizy zjawisk fizycznych w oparciu o prawa fizyki.

EK 4 – potrafi rozwiązywać zadania rachunkowe dotyczące zastosowania praw fizyki.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. – ocena samodzielnego przygotowania się do ćwiczeń rachunkowych

P1. – ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym

Efekt 1 (ndst) Student nie zna osiągnięć i perspektyw współczesnej fizyki.

(dst) Student posiada powierzchowną wiedzę z zakresu osiągnięć i perspektyw współczesnej fizyki.

(db) Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu osiągnięć i perspektyw współczesnej fizyki.

(bdb) Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu osiągnięć i perspektyw współczesnej fizyki.

Efekt 2 (ndst) Student nie zna zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi

(dst) Student ma fragmentaryczną wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi

(db) Student ma pełną wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi

(bdb) Student ma pełną i pogłębioną wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi

Efekt 3 (ndst) Student nie potrafi przeprowadzić analizy zjawisk fizycznych i

rozwiązywać zagadnienia technologiczne w oparciu o prawa fizyki

(dst) Student potrafi przeprowadzić analizę niektórych zjawisk fizycznych i

częściowo rozwiązywać zagadnienia technologiczne w oparciu o prawa fizyki

(db) Student potrafi w pełni przeprowadzić analizę zjawisk fizycznych i rozwiązywać zagadnienia technologiczne w oparciu o prawa fizyki

(bdb) Student potrafi w sposób pełny i pogłębiony przeprowadzić analizę zjawisk fizycznych i rozwiązywać zagadnienia technologiczne w oparciu o prawa fizyki

Efekt 4 (ndst) Student nie potrafi rozwiązywać zadań rachunkowych dotyczących zastosowania praw fizyki

(dst) Student potrafi w bardzo ograniczonym zakresie rozwiązywać zadania rachunkowe dotyczące zastosowania praw fizyki

(db) Student potrafi rozwiązywać większość zadań rachunkowych dotyczących zastosowania praw fizyki

(bdb) Student potrafi rozwiązywać wszystkie zadania rachunkowe dotyczące zastosowania praw fizyki

Zakres tematów:

Ćw 1 – Program zajęć. Warunki zaliczenia. Podręczniki i zbiory zadań. Wielkości fizyczne, ich pomiar i jednostki. Układ SI. 2 h

Ćw 2 – Równania ruchu. Ruch obrotowy. Prędkość kątowa. 2 h

Ćw 3 – Energia, pęd. Dynamika punktów materialnych. 2 h

Ćw 4 – Zasady zachowania w mechanice. 2 h

Ćw 5 – Ciążenie powszechne. Grawitacja. Szczególna teoria względności. 2 h

Ćw 6 – Hydrostatyka. Hydrodynamika 2 h

Ćw 7 – Ruch falowy. 2 h

Ćw 8 – Podstawy optyki. 2 h

Ćw 9 – Kolokwium zaliczeniowe. Podsumowanie zajęć i wpisywanie zaliczeń. 2 h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Środki audiowizualne

2. Zestawy do pokazów eksperymentów fizycznych

3. Podręczniki i zbiory zadań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Pietrusiewicz 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)