Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to automation of production processes WZ-QPM-D1-IAP-05
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Trevathan V.L. (ed.) Research Triangle Park. NC, USA, International Society of Automation.A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2006.

2.Frohm J. Levels of Automation in Production Systems. Chalmers University of Technology, 2008.

3.Kandray D. Programmable Automation Technologies. Industrial Press, 2010.

Supplementary resources

1.Świć A., Lipski J. (eds.) Automation and Control in Industry. Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2008.

2.Methods and Models in Automation and Robotics: 15th International Conference, 23-26 August 2010, Międzyzdroje, Poland.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

EU1. Student is able to describe phenomena in the field of automation using the Laplace transforms.

EU2. Student is able to present and describe basic problems in the areas of automation. He is able to adapt their principles and justify the reasons for their adaptation in diversified areas of technical sciences.

EU3. Student is able to create models of basic automation terms. He can describe them by determining their time and frequency characteristics.

EU4. Student is able to design and model control systems based on combinational logic circuits.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

W1. Introduction to the subject. Presentation of basic concepts and terms related to the automation of production processes-1h

W2. Laplace transform. Inverse transform. Properties of Laplace transforms-1h

W3. Determination of Laplace transforms. Tables of Laplace transforms-1h

W4,W5. Transfer function of automation basic terms (proportional term - P, integral term - I, derivative term - D, PI term, PD term, PID term)-2h

W6. The response determination of the automation basic terms to the given signals-1h

W7,W8. Block Diagrams and Transfer Functions. Interconnections of systems: (a) series, (b) parallel and (c) feedback connections-2h

W9,W10. Relay control systems-2h

W11,W12. Digital control systems-2h

W13,W14. Programmable Logic Controllers - construction and programming-2h

W15. PLC languages: Ladder Diagram (LD), Instruction List (IL)-1h

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

1.Books and monographs.

2.Audiovisual presentation.

3.Laboratory devices.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Waldemar Jędrzejczyk 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)