Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie okularowe I WIP-FT-D1-TOI-OO-06
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

1. Zając Zając M. – „Optyka okularowa” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003

2. Hein A.,Sidorowicz A., Wagnerowski T – „Oko i okulary.” Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i

Spożywczego, Warszawa 1966.

3. Wagnerowski T. – „Optyka praktyczna” PWT, Warszawa 1961

4. Hanc T. – „Pomiary optyczne” Wydawnictwo WNT, Warszawa 1964

5. Jóźwicki R. – „Optyka instrumentalna”. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.

6. Nowak T., Zając M. – „Optyka – kurs elementarny”. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Wrocławskiej, Wrocław 1998.

Efekty uczenia się:

EU1-Ma podstawową wiedzę z zakresu pomiarów i kontroli charakterystyk optycznych soczewek

okularowych. Ma podstawową wiedzę o oprawie okularowej – pomiary antropometryczne,

ustawienie, dobór, dopasowanie i naprawy

EU2- Potrafi posługiwać się aparaturą niezbędną do wykonania pracy okularowej. Umie obrabiać

soczewki okularowe, montować je w oprawie i ocenić jakość wykonanej pracy okularowej.

EU3- Potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na

realizację danego zadania

Metody i kryteria oceniania:

P1. Ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym.

Zakres tematów:

W1- Metody obróbki płaskich powierzchni: rodzaje szkieł optycznych, szlifowanie szkła optycznego, polerowanie szkła optycznego. Sposoby ręcznego kształtowania soczewki: kruszenie szkła do zadanego kształtu szablonu, ręczne szlifowanie soczewki okularowej do żądanego kształtu

(faseta płaska i zadana, rodzaje faset) lub poprawa szlifu po automacie szlifierskim (obsługa szlifierki ręcznej).

W2- Metody wykonania szablonu: ręczne wykonywanie szablonu do oprawy , mocowanie oprawki w szabloniarce i obsługa szabloniarki.

W3- Szlifowanie soczewki okularowej: obsługa automatu szlifierskiego (wybór fasety, docisku do tarczy szlifierskiej, wprowadzanie i poprawianie naddatków), różnice w szlifowaniu soczewek mineralnych i organicznych.

W4- Sposoby pomiaru i kontroli jakości oprawy okularowej: pomiary oprawy okularowej, zasady opisu oprawy, materiały na oprawy, właściwości (zalety, wady) podział, wymagania. opis oprawy okularowej, system linii głównej. system „skrzyni”, charakterystyka materiału, jak przygotować

oprawę do montażu szkieł.

W5- Sposoby pomiaru rozstawu źrenic (pomiar PD) ,centrowanie soczewki okularowej: sposoby centrowania soczewki okularowej, obliczanie decentracji, obsługa centroskopu., Formuła Prentice’a centrowanie a rozmiar szkła, ustawianie pryzmy w soczewkach.

W6- Recepta okularowa, podziałka kątowa – skala „TABO”. zasady transpozycji,

W7- Produkcja soczewek mineralnych i organicznych

W8- Metody pomiaru i kontrola jakości soczewki okularowej: obsługa dioptromierza, pomiar mocy soczewki, soczewka - podstawowe terminy, rodzaje soczewek okularowych,

W9- Konstrukcje soczewek wysokoindeksowych, kontrola jakości soczewek, zasady opisu soczewki okularowej.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna wraz z praktycznym wykorzystaniem wiedzy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Pietrusiewicz 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)