Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia WZ-ZTS-D1-PSYCH-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1- Student ma wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

EU 2- Student posiada wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

EU 3- Student ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

EU 4- Student posiada wiedzę na temat procesów poznawczych.

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

EU1

2,0 - Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu kierunków psychologicznych;

3,0 - Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych;

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, którą potrafi oprzeć na przykładach;

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU2

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat psychologicznych koncepcji człowieka;

3,0 - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka;

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady;

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

EU3

2,0 - Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii;

3,0 - Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii;

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach;

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU4

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat procesów poznawczych;

3,0 - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat procesów poznawczych;

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach;

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

C1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń, formy i warunków zaliczania, przedstawienie problematyki ćwiczeń 1h

C2 - Przegląd kierunków w psychologii 1h

C3-4 - Psychologiczne koncepcje człowieka 2h

C5-6 - Metody badawcze w psychologii 2h

C7-8 - Procesy poznawcze. Percepcja i jej prawidłowości 2h

C9-10 - Procesy poznawcze. Rodzaje uwagi. Pamięć 2h

C11 - Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne 1h

C12 - Osobowość 1h

C13-14 - Psychologia społeczna 2h

C15- Kolokwium zaliczeniowe 1h

Razem 15h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:00, sala 404
Małgorzata Randak-Jezierska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)