Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura nowych mediów WZ-DZP-D2-KNM-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1- Student posługuje się terminologią nauk społecznych i humanistycznych w opisie zjawisk i procesów związanych z kulturą nowych mediów.

EU 2- Student identyfikuje i stosuje koncepcje nowych mediów do analizy konkretnych typów mediów cyfrowych.

EU 3- Student potrafi zaprojektować narzędzie badawcze do analizy treści kulturowych w cyberprzestrzeni.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność

F2. Prezentacja

P1. Kolokwium

EU1

2,0 - Student nie opanował terminologii nauk społecznych i humanistycznych w zakresie opisu zjawisk i procesów związanych z nowymi mediami.

3,0 - Student posługuje się terminologią nauk społecznych i humanistycznych dotyczącą kultury, ale ma problemy z jej zastosowaniem do opisu zjawisk i procesów związanych z nowymi mediami.

4,0 - Student posługuje się terminologią nauk społecznych i humanistycznych w opisie zjawisk i procesów związanych z nowymi mediami.

5,0 - Student posługuje się terminologią nauk społecznych i humanistycznych w opisie zjawisk i procesów związanych z nowymi mediami i potrafi ją zastosować w różnych kontekstach.

EU2

2,0 - Student nie identyfikuje koncepcji nowych mediów.

3,0 - Student identyfikuje koncepcje nowych mediów, ale nie potrafi ich zastosować do analizy konkretnych typów mediów cyfrowych.

4,0 - Student identyfikuje i stosuje koncepcje nowych mediów do analizy konkretnych typów mediów cyfrowych.

5,0 - Student identyfikuje i stosuje koncepcje nowych mediów do analizy konkretnych typów mediów cyfrowych oraz potrafi je krytycznie omówić.

Zakres tematów:

Ć 1 – Zajęcia wprowadzające, przedstawienie zakresu zajęć, wymogów zaliczenia oraz literatury 1h

Ć 2 – Dyskusja nad różnorodnością zjawisk i procesów kulturowych 1h

Ć 3 – Kultury typograficzne i ikonograficzne. Tendencja antropotropiczna 1h

Ć 4 – Dyskusja nad różnicami między mediami tradycyjnymi i współczesnymi 1h

Ć 5 – 7 Kody nowych mediów: prezentacje wybranych gatunków kulturowych i ich ewolucji w przestrzeni mediów 3h

Ć 8 – Dyskusja nad usability interfejsu użytkownika 1h

Ć 9 - Podejścia emic i etic w badaniu kultury nowych mediów 1h

Ć 10 - 11 Projektowanie narzędzia do badania kultury wybranych nowych mediów 2h

Ć 12 – Rola nowych mediów w przeprogramowywaniu sieci komunikacyjnych 1h

Ć 13-14 – Współczesne zakłócające technologie – prognozowanie nowej przestrzeni mediów 2h

Ć 15 – Kolokwium zaliczeniowe 1h

Razem 15h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Filmy

2. Podręczniki i skrypty

3. Sprzęt audiowizualny

4. Treści studiów przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:15 - 12:00, sala 302
Sebastian Skolik 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)