Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura nowych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D2-KNM-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura nowych mediów
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie z terminologią nauk społecznych w kontekście analizy zjawisk kulturowych.

C2. Prezentacja koncepcji opisujących nowe media i charakterystyczne dla nich kody kulturowe.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia narzędzi badawczych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni nowych mediów.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat mediów masowych i mediów społecznościowych i potrafi je scharakteryzować.

2. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zjawisk i procesów kulturowych.

3. Student potrafi krytycznie analizować przygotowywane teksty.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Manuel Castells, Władza komunikacji, PWN, Warszawa 2013. (wybrane rozdziały)

2. Lev Manovich Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006 / 2011.

3. Sebastian Skolik Uwarunkowania prosumpcji. Studium przypadku rozwoju projektów Fundacji Wikimedia [w:] Piotr Siuda, Tomasz Żaglewski (red.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2014.

4. Robert V. Kozinets, Netnografia. Badania etnograficzne online, PWN, Warszawa 2012.

5. Paul Levinson, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.

6. Sebastian Skolik, Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej,„Przestrzeń Społeczna (Social Space)”, nr 1/2015 (9).

7. Andrzej Radomski, Radosław Bomba (red.) ZWROT CYFROWY W HUMANISTYCE, E-naukowiec, Lublin 2013. (wybrane rozdziały)

8. Ewa Nowicka, Świat człowieka, świat kultury, PWN, Warszawa 2020. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

1. Piotr Celiński, Interfejsy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

2. Marshall McLuhan, Wybór tekstów, Zysk i s-ka, Poznań 2001.

3. Yochai Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

4. Lawrence Lessig, Remiks, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

5. Kieran Levis, Twórcy i ofiary ery Internetu, Muza, Warszawa 2010. (wybrane rozdziały)

6. Sebastian Skolik, Design, partycypacja, prawa autorskie. Formy hybrydyzacji nowych mediów, [w:] Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski (red.), Nowe media. Między tradycjonalizmem a kultura popularną, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

7. SOFTWARE FOR DIGITAL HUMANITIES http://lab.softwarestudies.com/p/software-for-digital-humanities.html

8. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” – wybrane artykuły https://www.memetyka.us.edu.pl/

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie z terminologią nauk społecznych w kontekście analizy zjawisk kulturowych.

C2. Prezentacja koncepcji opisujących nowe media i charakterystyczne dla nich kody kulturowe.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia narzędzi badawczych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni nowych mediów.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat mediów masowych i mediów społecznościowych i potrafi je scharakteryzować.

2. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zjawisk i procesów kulturowych.

3. Student potrafi krytycznie analizować przygotowywane teksty.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Manuel Castells, Władza komunikacji, PWN, Warszawa 2013. (wybrane rozdziały)

2. Lev Manovich Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006 / 2011.

3. Sebastian Skolik Uwarunkowania prosumpcji. Studium przypadku rozwoju projektów Fundacji Wikimedia [w:] Piotr Siuda, Tomasz Żaglewski (red.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2014.

4. Robert V. Kozinets, Netnografia. Badania etnograficzne online, PWN, Warszawa 2012.

5. Paul Levinson, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.

6. Sebastian Skolik, Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej,„Przestrzeń Społeczna (Social Space)”, nr 1/2015 (9).

7. Andrzej Radomski, Radosław Bomba (red.) ZWROT CYFROWY W HUMANISTYCE, E-naukowiec, Lublin 2013. (wybrane rozdziały)

8. Ewa Nowicka, Świat człowieka, świat kultury, PWN, Warszawa 2020. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

1. Piotr Celiński, Interfejsy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

2. Marshall McLuhan, Wybór tekstów, Zysk i s-ka, Poznań 2001.

3. Yochai Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

4. Lawrence Lessig, Remiks, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

5. Kieran Levis, Twórcy i ofiary ery Internetu, Muza, Warszawa 2010. (wybrane rozdziały)

6. Sebastian Skolik, Design, partycypacja, prawa autorskie. Formy hybrydyzacji nowych mediów, [w:] Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski (red.), Nowe media. Między tradycjonalizmem a kultura popularną, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

7. SOFTWARE FOR DIGITAL HUMANITIES http://lab.softwarestudies.com/p/software-for-digital-humanities.html

8. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” – wybrane artykuły https://www.memetyka.us.edu.pl/

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Anna Karczewska, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie z terminologią nauk społecznych w kontekście analizy zjawisk kulturowych.

C2. Prezentacja koncepcji opisujących nowe media i charakterystyczne dla nich kody kulturowe.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia narzędzi badawczych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni nowych mediów.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat mediów masowych i mediów społecznościowych i potrafi je scharakteryzować.

2. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zjawisk i procesów kulturowych.

3. Student potrafi krytycznie analizować przygotowywane teksty.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Manuel Castells, Władza komunikacji, PWN, Warszawa 2013. (wybrane rozdziały)

2. Lev Manovich Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006 / 2011.

3. Sebastian Skolik Uwarunkowania prosumpcji. Studium przypadku rozwoju projektów Fundacji Wikimedia [w:] Piotr Siuda, Tomasz Żaglewski (red.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2014.

4. Robert V. Kozinets, Netnografia. Badania etnograficzne online, PWN, Warszawa 2012.

5. Paul Levinson, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.

6. Sebastian Skolik, Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej,„Przestrzeń Społeczna (Social Space)”, nr 1/2015 (9).

7. Andrzej Radomski, Radosław Bomba (red.) ZWROT CYFROWY W HUMANISTYCE, E-naukowiec, Lublin 2013. (wybrane rozdziały)

8. Ewa Nowicka, Świat człowieka, świat kultury, PWN, Warszawa 2020. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

1. Piotr Celiński, Interfejsy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

2. Marshall McLuhan, Wybór tekstów, Zysk i s-ka, Poznań 2001.

3. Yochai Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

4. Lawrence Lessig, Remiks, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

5. Kieran Levis, Twórcy i ofiary ery Internetu, Muza, Warszawa 2010. (wybrane rozdziały)

6. Sebastian Skolik, Design, partycypacja, prawa autorskie. Formy hybrydyzacji nowych mediów, [w:] Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski (red.), Nowe media. Między tradycjonalizmem a kultura popularną, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

7. SOFTWARE FOR DIGITAL HUMANITIES http://lab.softwarestudies.com/p/software-for-digital-humanities.html

8. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” – wybrane artykuły https://www.memetyka.us.edu.pl/

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie z terminologią nauk społecznych w kontekście analizy zjawisk kulturowych.

C2. Prezentacja koncepcji opisujących nowe media i charakterystyczne dla nich kody kulturowe.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia narzędzi badawczych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni nowych mediów.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat mediów masowych i mediów społecznościowych i potrafi je scharakteryzować.

2. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zjawisk i procesów kulturowych.

3. Student potrafi krytycznie analizować przygotowywane teksty.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Manuel Castells, Władza komunikacji, PWN, Warszawa 2013. (wybrane rozdziały)

2. Lev Manovich Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006 / 2011.

3. Sebastian Skolik Uwarunkowania prosumpcji. Studium przypadku rozwoju projektów Fundacji Wikimedia [w:] Piotr Siuda, Tomasz Żaglewski (red.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2014.

4. Robert V. Kozinets, Netnografia. Badania etnograficzne online, PWN, Warszawa 2012.

5. Paul Levinson, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.

6. Sebastian Skolik, Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej,„Przestrzeń Społeczna (Social Space)”, nr 1/2015 (9).

7. Andrzej Radomski, Radosław Bomba (red.) ZWROT CYFROWY W HUMANISTYCE, E-naukowiec, Lublin 2013. (wybrane rozdziały)

8. Ewa Nowicka, Świat człowieka, świat kultury, PWN, Warszawa 2020. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

1. Piotr Celiński, Interfejsy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

2. Marshall McLuhan, Wybór tekstów, Zysk i s-ka, Poznań 2001.

3. Yochai Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

4. Lawrence Lessig, Remiks, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

5. Kieran Levis, Twórcy i ofiary ery Internetu, Muza, Warszawa 2010. (wybrane rozdziały)

6. Sebastian Skolik, Design, partycypacja, prawa autorskie. Formy hybrydyzacji nowych mediów, [w:] Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski (red.), Nowe media. Między tradycjonalizmem a kultura popularną, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

7. SOFTWARE FOR DIGITAL HUMANITIES http://lab.softwarestudies.com/p/software-for-digital-humanities.html

8. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” – wybrane artykuły https://www.memetyka.us.edu.pl/

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)