Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH 2 Psychologia WZ-Z-D1-PH21-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2. Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

3. Chrapek E., Uzależnienie od pracy - wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

Efekty uczenia się:

EU 1- ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

EU 2- posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

EU 3- ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

EU 4- posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych.

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów psychologicznych.1

W 2- Psychologia naukowa i przednaukowa. Korzenie psychologii.1

W 3/W4- Trzy wielkie szkoły psychologiczne – behawioryzm, psychologia postaci (Gestalt), psychoanaliza. Psychologia humanistyczna.2

W 5- Sześć podstawowych perspektyw współczesnej psychologii.1

W 6- Cztery kroki metody naukowej (hipoteza, zebranie danych, analiza wyników, prezentacja). Pięć rodzajów badań psychologicznych (eksperymenty, badania korelacyjne, sondaże, obserwacja w warunkach naturalnych, studia przypadków).1

W 7- Ocena psychologiczna (testy psychologiczne).1

W 8 - Omówienie specyfiki metod eksperymentalnych. Eksperyment S. Milgrama. Eksperyment więzienny - F. Zimbardo.1

W 9- Geny czy wychowanie? Epigenetyka.1

W 10- Percepcja.1

W 11- Pamięć.1

W 12- Uczenie się.1

W 13- Myślenie. Rodzaje inteligencji (inteligencja ogólna, inteligencja emocjonalna, inteligencje wielorakie).1

W 14– Motywacja.1

W 15- Osobowość.1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:00, sala 216
Małgorzata Randak-Jezierska 53/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)