Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem WZ-DZP-D1-SZP-06
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane Systemy Zarządzania, Wydanie II, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. Flanczewski S., Access 2016 PL w biurze i nie tylko Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Kowalska-Napora E., Inżynieria systemów i analiza systemowa w zarządzaniu, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015.

2. Łazicki A., Samsel D., Krużycka L., Brzeziński A., Matejczyk M., Nowacki M., Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

EU 1: Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonujących systemów zarządzania przedsiębiorstwem

EU 2: Student potrafi stworzyć prosty system bazodanowy służący do zarządzania danymi oraz zarządzać danymi w tej bazie.

Zakres tematów:

W 1, W 2- (2) Wyzwania dzisiejszych przedsiębiorstw.

W 3- (1) Systemy zarządzania a konkurencyjność przedsiębiorstw.

W 4, W 5- (2) Trendy rozwoju systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

W 6- (1) Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – ujęcie definicyjne i praktyczne.

W 7, W 8- (2) Bazy danych w systemach zarządzania.

W 9, W 10- (2) Przetwarzanie informacji w hurtowniach danych.

W 11- (1) Dobór systemu do wielkości przedsiębiorstwa.

W 12, W 13- (2) Wdrażanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

W 14, W 15- (1) Systemy informatyczne w chmurze obliczeniowej – przegląd rozwiązań.

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, dokumentacja elektroniczna aplikacji

2. Sprzęt komputerowy

3. Projektor multimedialny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)