Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-SZP-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania przedsiębiorstwem
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie podstawowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

C2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania omawianej na wykładach problematyki, dotyczącej wybranego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność podstawowej obsługi systemu MS Windows.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane Systemy Zarządzania, Wydanie II, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. Flanczewski S., Access 2016 PL w biurze i nie tylko Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Kowalska-Napora E., Inżynieria systemów i analiza systemowa w zarządzaniu, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015.

2. Łazicki A., Samsel D., Krużycka L., Brzeziński A., Matejczyk M., Nowacki M., Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie podstawowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

C2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania omawianej na wykładach problematyki, dotyczącej wybranego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność podstawowej obsługi systemu MS Windows.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane Systemy Zarządzania, Wydanie II, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. Flanczewski S., Access 2016 PL w biurze i nie tylko Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Kowalska-Napora E., Inżynieria systemów i analiza systemowa w zarządzaniu, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015.

2. Łazicki A., Samsel D., Krużycka L., Brzeziński A., Matejczyk M., Nowacki M., Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)