Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne WZ-LOGI-D1-TECHIN-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Excel 2010 PL, Helion, Gliwice 2011

4. Lis T., Łapeta J., Nowodziński P., Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Skibicki D., Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012

3. Lis T., Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – Student zna możliwości, warunki i cele wykorzystania technologii informacyjnej we współczesnym świecie. Student potrafi obsługiwać edytory tekstów w zakresie formatowania tekstów

EU 2 – Student potrafi obsługiwać arkusze kalkulacyjne w tym, w zakresie wykorzystywania podstawowych formuł oraz tworzenia wykresów

EU 3 – Student potrafi stworzyć prezentację multimedialną na wybrany temat

EU 4 – Student potrafi stworzyć podstawowe algorytmy prezentujące graficzny sposób wykonania określonego zadania – w tym w odniesieniu do podstawowych funkcji w programie Excel

Zakres tematów:

W1 Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów związanych z technologią informacyjną-1h

W2 Edytory tekstów – podstawowe informacje, praktyczne wskazówki użytkowania-1h

W3 Edytory tekstów – korespondencja seryjna - podstawowe informacje, praktyczne wskazówki użytkowania. Społeczeństwo informacyjne podstawowe informacje 1h

W4 Arkusze kalkulacyjne – podstawowe informacje-1h

W5 Arkusze kalkulacyjne – podstawowe informacje-1h

W6 Arkusze kalkulacyjne – funkcje-1h

W7 Informacja w zarządzaniu-1h

W8 Internet we współczesnym świecie-1h

W9, W10 Prezentacja informacji – sposoby, cel, ograniczenia, możliwości, warunki stosowania-2h

W11, W12 – Multimedialne prezentacja informacji – zasady, dobre praktyki w prezentacji informacji, podstawowe błędy i problemy. Do czego zobowiązuje stosowanie technologii informatycznej w prezentacjach informacji-2h

W13, W14 Algorytmy – rodzaje, zasady tworzenia, wykorzystanie w zarządzaniu. W tym w oparciu o poznane funkcje programu Excel-2h

W15 Technologia informacyjna w logistyce-1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt komputerowy

3. Pakiet Microsoft Office

4. Instrukcje laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:00, sala 204
Paula Pypłacz 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)