Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-TECHIN-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sroka
Prowadzący grup: Tomasz Lis, Mariusz Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ptak
Prowadzący grup: Aleksandra Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: Janusz Grabara, Tomasz Lis, Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ptak
Prowadzący grup: Janusz Grabara, Tomasz Lis, Aleksandra Ptak, Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: Janusz Grabara, Tomasz Lis, Aleksandra Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: Tomasz Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie istoty elementów technologii informacyjnej. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

C2. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania programów do prezentacji danych i informacji. Przedstawienie i omówienie zasad tworzenia algorytmów – w tym w odniesieniu do tworzenia funkcji w Excelu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi uruchamiać i wyłączać komputer

2. Student potrafi uruchamiać programy zainstalowane na komputerze

3. Student potrafi wpisywać tekst w edytorach tekstu

4. Student potrafi wpisywać wartości liczbowe i teksty w arkuszu kalkulacyjnym

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Excel 2010 PL, Helion, Gliwice 2011

4. Lis T., Łapeta J., Nowodziński P., Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Skibicki D., Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012

3. Lis T., Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: Tomasz Lis, Aleksandra Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie istoty elementów technologii informacyjnej. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

C2. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania programów do prezentacji danych i informacji. Przedstawienie i omówienie zasad tworzenia algorytmów – w tym w odniesieniu do tworzenia funkcji w Excelu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi uruchamiać i wyłączać komputer

2. Student potrafi uruchamiać programy zainstalowane na komputerze

3. Student potrafi wpisywać tekst w edytorach tekstu

4. Student potrafi wpisywać wartości liczbowe i teksty w arkuszu kalkulacyjnym

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Excel 2010 PL, Helion, Gliwice 2011

4. Lis T., Łapeta J., Nowodziński P., Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Skibicki D., Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012

3. Lis T., Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Pypłacz
Prowadzący grup: Paula Pypłacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie istoty elementów technologii informacyjnej. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

C2. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania programów do prezentacji danych i informacji. Przedstawienie i omówienie zasad tworzenia algorytmów – w tym w odniesieniu do tworzenia funkcji w Excelu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi uruchamiać i wyłączać komputer

2. Student potrafi uruchamiać programy zainstalowane na komputerze

3. Student potrafi wpisywać tekst w edytorach tekstu

4. Student potrafi wpisywać wartości liczbowe i teksty w arkuszu kalkulacyjnym

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Excel 2010 PL, Helion, Gliwice 2011

4. Lis T., Łapeta J., Nowodziński P., Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Skibicki D., Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012

3. Lis T., Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Pypłacz
Prowadzący grup: Paula Pypłacz, Tomasz Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie istoty elementów technologii informacyjnej. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

C2. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania programów do prezentacji danych i informacji. Przedstawienie i omówienie zasad tworzenia algorytmów – w tym w odniesieniu do tworzenia funkcji w Excelu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi uruchamiać i wyłączać komputer

2. Student potrafi uruchamiać programy zainstalowane na komputerze

3. Student potrafi wpisywać tekst w edytorach tekstu

4. Student potrafi wpisywać wartości liczbowe i teksty w arkuszu kalkulacyjnym

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Excel 2010 PL, Helion, Gliwice 2011

4. Lis T., Łapeta J., Nowodziński P., Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Skibicki D., Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012

3. Lis T., Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ptak, Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Tomasz Lis, Anna Nowacka, Aleksandra Ptak, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie istoty elementów technologii informacyjnej. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

C2. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania programów do prezentacji danych i informacji. Przedstawienie i omówienie zasad tworzenia algorytmów – w tym w odniesieniu do tworzenia funkcji w Excelu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi uruchamiać i wyłączać komputer

2. Student potrafi uruchamiać programy zainstalowane na komputerze

3. Student potrafi wpisywać tekst w edytorach tekstu

4. Student potrafi wpisywać wartości liczbowe i teksty w arkuszu kalkulacyjnym

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Excel 2010 PL, Helion, Gliwice 2011

4. Lis T., Łapeta J., Nowodziński P., Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Skibicki D., Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012

3. Lis T., Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie istoty elementów technologii informacyjnej. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

C2. Przedstawienie, omówienie oraz zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania programów do prezentacji danych i informacji. Przedstawienie i omówienie zasad tworzenia algorytmów – w tym w odniesieniu do tworzenia funkcji w Excelu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi uruchamiać i wyłączać komputer

2. Student potrafi uruchamiać programy zainstalowane na komputerze

3. Student potrafi wpisywać tekst w edytorach tekstu

4. Student potrafi wpisywać wartości liczbowe i teksty w arkuszu kalkulacyjnym

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Excel 2010 PL, Helion, Gliwice 2011

4. Lis T., Łapeta J., Nowodziński P., Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Skibicki D., Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012

3. Lis T., Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)