Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entrepreneurship WZ-LA-D2-E-01
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Benjamin D. Cardenas (ed.) Topics in Entrepreneurship. New York : Nova Science Publishers, 2013.

2. Wasilczuk (ed.) What do we Know and Would Like to Know About Entrepreneurship in Poland. Gdańsk : University of Technology, 2009.

3. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

Supplementary resources:

1. Tomasz Bernat (ed.) Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis. Szczecin: University of Szczecin, 2008.

2. Piotr Pachura, Regional Cohesion: Effectiveness of Network Structures, Heidelberg : Physica-Verlag, 2010.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1. EU 1- Student demonstrates the ability to understand the importance of entrepreneurship in management; importance of the entrepreneurial solutions’ formulation and implementation.

2. EU 2- Student has the knowledge and ability in the field of business running.

3. EU 3- Students have knowledge how to gain funds in order to start their own businesses.

4. EU 4- Student has knowledge how to beat competitors appearing on local and international markets.

5. EU 5- Student is able to use innovation to create and implement changes in the company.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

F1. Test

F2. Presentation of performed tasks.

P1. Average grade of the colloquium and written work.

EU 1

2,0 - The student does not understand the importance of entrepreneurship in management; is not able to formulate and implement enterprising solutions.

3,0 - The student demonstrates the ability to understand the importance of entrepreneurship in management, formulation and implementation of entrepreneurial solutions.

4,0 - The student demonstrates the ability to understand the importance of entrepreneurship in management; can formulate and implement entrepreneurial solutions.

5,0 - The student understands the importance of entrepreneurship in management, formulation and implementation of entrepreneurial solutions. Demonstrates the features of entrepreneurial people.

EU 2

2,0 - The student does not have the knowledge and skills needed for running business.

3,0 - The student has the knowledge and skills required for running business.

4,0 - The student has the knowledge and skills required for business running.He can create a business plan of his own business and manage it.

5,0 - The student has the knowledge and skills required for business running.He can create a business plan of his own business. He can manage company and control his employees.

EU 3

2,0 - The student does not have knowledge how to gain money to establish his own company.

3,0 - The student has knowledge how to gain money to establish his own company.

4,0 - The student has knowledge how to gain money to establish his own company. He can use this knowledge and raise funds.

5,0 - The student has knowledge how to gain money to establish his own company. He can use this knowledge and raise both national and European funds. Is able to present methods of obtaining finance.

EU 4

2,0 - Student does not know how to beat national and international competitors.

3,0 - The student has knowledge about winning the competition on local and international markets.

4,0 - The student has knowledge about winning the competition on local and international markets. He can use techniques to overcome competition.

5,0 - The student has very good level of knowledge about winning the competition on local and international markets. He can use and describe techniques to overcome competition.

EU 5

2,0 - The student is not able to take advantage of innovation to create and implement changes in the company

3,0 - The student is able to take advantage of innovation to create and implement changes in the company

4,0 - The student is able to take advantage of innovation to create and implement changes in the company. Can describe beneficial innovations for

the entrepreneur

5,0 - Student can find the latest innovations, use them to create and make changes in the company. He is able to present introduced innovation, beneficial for the entrepreneur.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

W 1- Introduction to the subject. Presentation of basic concepts and terms associated with entrepreneurship. 1h

W 2- The concept, types and importance of entrepreneurship and entrepreneurial organizations. 1h

W 3- The entrepreneur, entrepreneurship, enterprise. 1h

W 4- Entrepreneurship as a proces. 1h

W 5- Entrepreneurial opportunities identification and risks associated with conducting business. 1h

W 6 – Good entrepreneur’s features. 1h

W 7- Analysis of the environment and seek opportunities in the environment - generating ideas. 1h

W 8- Forms of entrepreneurship support (business incubators, technological parks etc.). 1h

W 9- Techniques for financial and orghanizational support of entrepreneurship. 1

W 10- Factors determining the success of a company. 1h

W 11- The road to run own business. 1h

W 12- The infrastructure supporting entrepreneurship. 1h

W 13-Innovation. 1h

W 14- Marketing in company. 1h

W 15- International entrepreneurship. 1h

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

1. Textbooks and scripts

2. Presentations including movies

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:00, sala E-LEARNING
Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)