Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entrepreneurship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LA-D2-E-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entrepreneurship
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe Logistics SEM.1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To acquaint the student with the concept of entrepreneurship, enterprise and its development as well as to define the features of a good entrepreneur.

C2. To motivate students to undertake entrepreneurial activities.

C3. Gaining theoretical and practical knowledge in the field of innovation in enterprises’ development.

C4. Understanding the functioning of modern enterprises at country of orgin and abroad.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student is able to identify the concept of enterprise and its environment.

2. Students know how to raise financial resources, inter alia, to establish their own businesses.

3. The student is able to use the acquired knowledge in order to investigate the needs of customers.

4. The student can characterize the concept of risk in management.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Benjamin D. Cardenas (ed.) Topics in Entrepreneurship. New York : Nova Science Publishers, 2013.

2. Wasilczuk (ed.) What do we Know and Would Like to Know About Entrepreneurship in Poland. Gdańsk : University of Technology, 2009.

3. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

Supplementary resources:

1. Tomasz Bernat (ed.) Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis. Szczecin: University of Szczecin, 2008.

2. Piotr Pachura, Regional Cohesion: Effectiveness of Network Structures, Heidelberg : Physica-Verlag, 2010.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1. EU 1- Student demonstrates the ability to understand the importance of entrepreneurship in management; importance of the entrepreneurial solutions’ formulation and implementation.

2. EU 2- Student has the knowledge and ability in the field of business running.

3. EU 3- Students have knowledge how to gain funds in order to start their own businesses.

4. EU 4- Student has knowledge how to beat competitors appearing on local and international markets.

5. EU 5- Student is able to use innovation to create and implement changes in the company.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

F1. Test

F2. Presentation of performed tasks.

P1. Average grade of the colloquium and written work.

EU 1

2,0 - The student does not understand the importance of entrepreneurship in management; is not able to formulate and implement enterprising solutions.

3,0 - The student demonstrates the ability to understand the importance of entrepreneurship in management, formulation and implementation of entrepreneurial solutions.

4,0 - The student demonstrates the ability to understand the importance of entrepreneurship in management; can formulate and implement entrepreneurial solutions.

5,0 - The student understands the importance of entrepreneurship in management, formulation and implementation of entrepreneurial solutions. Demonstrates the features of entrepreneurial people.

EU 2

2,0 - The student does not have the knowledge and skills needed for running business.

3,0 - The student has the knowledge and skills required for running business.

4,0 - The student has the knowledge and skills required for business running.He can create a business plan of his own business and manage it.

5,0 - The student has the knowledge and skills required for business running.He can create a business plan of his own business. He can manage company and control his employees.

EU 3

2,0 - The student does not have knowledge how to gain money to establish his own company.

3,0 - The student has knowledge how to gain money to establish his own company.

4,0 - The student has knowledge how to gain money to establish his own company. He can use this knowledge and raise funds.

5,0 - The student has knowledge how to gain money to establish his own company. He can use this knowledge and raise both national and European funds. Is able to present methods of obtaining finance.

EU 4

2,0 - Student does not know how to beat national and international competitors.

3,0 - The student has knowledge about winning the competition on local and international markets.

4,0 - The student has knowledge about winning the competition on local and international markets. He can use techniques to overcome competition.

5,0 - The student has very good level of knowledge about winning the competition on local and international markets. He can use and describe techniques to overcome competition.

EU 5

2,0 - The student is not able to take advantage of innovation to create and implement changes in the company

3,0 - The student is able to take advantage of innovation to create and implement changes in the company

4,0 - The student is able to take advantage of innovation to create and implement changes in the company. Can describe beneficial innovations for

the entrepreneur

5,0 - Student can find the latest innovations, use them to create and make changes in the company. He is able to present introduced innovation, beneficial for the entrepreneur.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To acquaint the student with the concept of entrepreneurship, enterprise and its development as well as to define the features of a good entrepreneur.

C2. To motivate students to undertake entrepreneurial activities.

C3. Gaining theoretical and practical knowledge in the field of innovation in enterprises’ development.

C4. Understanding the functioning of modern enterprises at country of orgin and abroad.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student is able to identify the concept of enterprise and its environment.

2. Students know how to raise financial resources, inter alia, to establish their own businesses.

3. The student is able to use the acquired knowledge in order to investigate the needs of customers.

4. The student can characterize the concept of risk in management.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Benjamin D. Cardenas (ed.) Topics in Entrepreneurship. New York : Nova Science Publishers, 2013.

2. Wasilczuk (ed.) What do we Know and Would Like to Know About Entrepreneurship in Poland. Gdańsk : University of Technology, 2009.

3. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

Supplementary resources:

1. Tomasz Bernat (ed.) Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis. Szczecin: University of Szczecin, 2008.

2. Piotr Pachura, Regional Cohesion: Effectiveness of Network Structures, Heidelberg : Physica-Verlag, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To acquaint the student with the concept of entrepreneurship, enterprise and its development as well as to define the features of a good entrepreneur.

C2. To motivate students to undertake entrepreneurial activities.

C3. Gaining theoretical and practical knowledge in the field of innovation in enterprises’ development.

C4. Understanding the functioning of modern enterprises at country of orgin and abroad.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student is able to identify the concept of enterprise and its environment.

2. Students know how to raise financial resources, inter alia, to establish their own businesses.

3. The student is able to use the acquired knowledge in order to investigate the needs of customers.

4. The student can characterize the concept of risk in management.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Benjamin D. Cardenas (ed.) Topics in Entrepreneurship. New York : Nova Science Publishers, 2013.

2. Wasilczuk (ed.) What do we Know and Would Like to Know About Entrepreneurship in Poland. Gdańsk : University of Technology, 2009.

3. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

Supplementary resources:

1. Tomasz Bernat (ed.) Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis. Szczecin: University of Szczecin, 2008.

2. Piotr Pachura, Regional Cohesion: Effectiveness of Network Structures, Heidelberg : Physica-Verlag, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To acquaint the student with the concept of entrepreneurship, enterprise and its development as well as to define the features of a good entrepreneur.

C2. To motivate students to undertake entrepreneurial activities.

C3. Gaining theoretical and practical knowledge in the field of innovation in enterprises’ development.

C4. Understanding the functioning of modern enterprises at country of orgin and abroad.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student is able to identify the concept of enterprise and its environment.

2. Students know how to raise financial resources, inter alia, to establish their own businesses.

3. The student is able to use the acquired knowledge in order to investigate the needs of customers.

4. The student can characterize the concept of risk in management.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Benjamin D. Cardenas (ed.) Topics in Entrepreneurship. New York : Nova Science Publishers, 2013.

2. Wasilczuk (ed.) What do we Know and Would Like to Know About Entrepreneurship in Poland. Gdańsk : University of Technology, 2009.

3. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

Supplementary resources:

1. Tomasz Bernat (ed.) Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis. Szczecin: University of Szczecin, 2008.

2. Piotr Pachura, Regional Cohesion: Effectiveness of Network Structures, Heidelberg : Physica-Verlag, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz, Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To acquaint the student with the concept of entrepreneurship, enterprise and its development as well as to define the features of a good entrepreneur.

C2. To motivate students to undertake entrepreneurial activities.

C3. Gaining theoretical and practical knowledge in the field of innovation in enterprises’ development.

C4. Understanding the functioning of modern enterprises at country of orgin and abroad.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student is able to identify the concept of enterprise and its environment.

2. Students know how to raise financial resources, inter alia, to establish their own businesses.

3. The student is able to use the acquired knowledge in order to investigate the needs of customers.

4. The student can characterize the concept of risk in management.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Benjamin D. Cardenas (ed.) Topics in Entrepreneurship. New York : Nova Science Publishers, 2013.

2. Wasilczuk (ed.) What do we Know and Would Like to Know About Entrepreneurship in Poland. Gdańsk : University of Technology, 2009.

3. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

Supplementary resources:

1. Tomasz Bernat (ed.) Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis. Szczecin: University of Szczecin, 2008.

2. Piotr Pachura, Regional Cohesion: Effectiveness of Network Structures, Heidelberg : Physica-Verlag, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukasik-Stachowiak, Beata Skowron-Grabowska, Maciej Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To acquaint the student with the concept of entrepreneurship, enterprise and its development as well as to define the features of a good entrepreneur.

C2. To motivate students to undertake entrepreneurial activities.

C3. Gaining theoretical and practical knowledge in the field of innovation in enterprises’ development.

C4. Understanding the functioning of modern enterprises at country of orgin and abroad.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student is able to identify the concept of enterprise and its environment.

2. Students know how to raise financial resources, inter alia, to establish their own businesses.

3. The student is able to use the acquired knowledge in order to investigate the needs of customers.

4. The student can characterize the concept of risk in management.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Benjamin D. Cardenas (ed.) Topics in Entrepreneurship. New York : Nova Science Publishers, 2013.

2. Wasilczuk (ed.) What do we Know and Would Like to Know About Entrepreneurship in Poland. Gdańsk : University of Technology, 2009.

3. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

Supplementary resources:

1. Tomasz Bernat (ed.) Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis. Szczecin: University of Szczecin, 2008.

2. Piotr Pachura, Regional Cohesion: Effectiveness of Network Structures, Heidelberg : Physica-Verlag, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)